Správy:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

L.E.A. Uafalan - podvojné účtovníctvo

je systém podvojného účtovníctva určený pre všetky podnikateľské subjekty pre ktoré vyplíva zo zákona viesť svoju agendu systémom podvojného účtovníctva. Taktiež je vhodný pre firmy zaoberajúce sa spracovaním účtovných dokladov pre iné subjekty. Samostatná verzia - akruálne účtovníctvo - je určená pre organizácie MZ SR, Obce, VÚC a neziskové organizácie. Naväzuje na 10-ročný vývoj systému UAFALAN pre prostredie MS DOS. Vzhľadom na neustále sa stupňujúce požiadavky na rozvoj systému sa prikročilo k vytvoreniu nového systému UAFALAN, pracujúceho v prostredí MS Windows. Samozrejme, všetky funkcie z verzie pre DOS boli implementované a zároveň bol systém rozšírený o veľké množstvo nových funkcií a prehľadov.

L.E.A. Uafalan pracuje v prostredí MS Windows 95/98/2000/ME/NT/XP/W7/W8. Je dodávaný ako jednoužívateľská, alebo plne sieťová verzia. Systém je založený na vysoko výkonnej databáze architektúry Klient - Server, ktorá umožňuje rýchly prístup k dátam a veľkú bezpečnosť údajov v prípade poruchy počítačovej siete. Užívateľská obsluha systému je veľmi jednoduchá – je daná prostredím Windows. Pri prechode z verzie Uafalan pre DOS na L.E.A. Uafalan je možné prebrať všetky dáta, ktoré boli vytvorené starým systémom UAFALAN.

L.E.A. Uafalan je systém, v ktorom sa spojuje evidencia dokladov s účtovaním takým spôsobom, aby výsledky bolo možné získať rôznymi cestami. Spôsob vedenia evidencie má vplyv na samotné účtovanie. Čím dokonalejšia je evidencia dokladov, tým jednoduhšie sa účtuje. UAFALAN je možné prepojiť so systémami L.E.A. obchod alebo L.E.A. skladové hospodárstvo. Autori systému kládli dôraz na čo možno najlepší spôsob evidencie dokladov, aby bolo možné údaje z evidencie vyťahovať aj užívateľom, ktorí nie sú účtovníkmi, ale údaje z účtovného systémui potrebujú a potrebujú aby im boli čo najviac zrozumiteľné.

Funkcie L.E.A. Uafalan - podvojné účtovníctvo

 • Evidencie :
  • dodávateľských faktúr
  • odberateľských faktúr a ich vystavovanie
  • zálohových faktúr
  • firiem
  • bankových výpisov
  • interných dokladov
  • zápočtov
 • Neobmedzené množstvo pokladničných kníh
 • Peňažné meny
 • Kurzovný lístok
 • Vytváranie vlastných fakturačných položiek
 • Stále platby
 • Účtovná osnova, strediská, zákazky
 • Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu
 • Súvaha v plnom rozsahu
 • Rozpočty stredísk
 • Rozpočty zákaziek
 • Tvorba vlastných výkazov
 • Zahraničné banky
 • Zahraničné úhrady
 • Účtovanie v domácej i zahraničnej mene
 • Výpočet kurzových rozdielov
 • Ročná uzávierka s prevodmi
 • Príkazy na úhradu, export pre homebanking
 • Množstvo zostáv a prehľadov
 • Kontrolné zostavy pre zaúčtovanie
 • Sledovanie DPH pre plátcov dane s výstupom pre priznanie
 • Kontrolný výkaz DPH s výstupom XML pre finančnú správu
 • Rôzne druhy tlače (tlač obálok, etikiet,......)
 • Export databáz do viacerých formátov (ASCII, Excel)
 • Dynamické nastavovanie systému užívateľom
 • A veľa ďaľších funkcií ...

  L.E.A. Uafalan zaručuje prácu v reálnom čase - umožňuje odsledovať finančné toky. V prípade potreby máte možnosť nazrieť do súboru Pomoc, ktorý je prístupný v každom okamihu práce.

 

image
 

HP Business Partner

Dodávame kvalitný HW od firmy Hewlett Packard. Tiež spotrebný materiál 

Viac ...

 

image
 

Autorised Installer

Certikát, ktorý nás oprávňuje poskytovať až 25 ročnú záruku na inštaláciu

Viac...

image
 

Leasing techniky

 S Grenke Leasing Vám zabezpečíme leasing výpočtovej techniky a software u nás vo firme

Viac...

image
 

Správa budovy

V softwarovej oblasti spolupracujeme so spoločnosťou zabezpečujúcou správu budov.

Viac ...