Správy:

 • L.E.A.Uafalan verzia 9.9.16
  Drobné úpravy vo FIN 4-04 a 5-04 Zmena pri zadávaní definície  FIN 4-04 pre rok 2024 rozah stĺpcov Zmena v exporte FIN 5-04 symbol ENFV zmenený...
  24. apríl 2024
  Viac...
 • L.E.A.Uafalan verzia 9.9.14
  Zmena exportu FIN 4-04 Zmena exportu výkazu FIN 4-04 pre rok 2024. K dispozícii všetky varianty v aktuálnej verzii
  20. apríl 2024
  Viac...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Spoločnosť ARKOS spol. s r.o. vznikla v roku 1996, so zameraním na vývoj a distribúciu informačných systémov. V prvých rokoch svojej činnosti to bol vývoj databázových systémov pre MS DOS v prostredí Borland Pascal. 

 

Od roku 1996 sme dodávali a vyvíjali aplikácie pre:

 • Skladové hospodárstvo
 • Obchodný systém
 • Software pre POS Registračná pokladňa (POS HD 2000), 
 • Jednoduché a Podvojné účtovníctvo (Uafalan), 
 • Systém pre Lekáreň, 
 • Reštauračné, objednávkové a kombinované systémy

 

V roku 1997 sme vyvinuli objednávkový systém pre závodné stravovanie s použitím bezkontaktných kariet, ktorý už bežal na platforme Windows 95/98 s použitím ovládačov pre riadenie snímačov kariet ešte v prostredí MS DOS. Systém bol inštalovaný v ČZ Strakonice a pracoval tam bez zmeny až do roku 2012. HW snímačov bezkontaktných kariet bol od Cominfo CZ, a.s.

 

V roku 1998 sa stravovací systém celý postavil na platforme Windows spolu s ovládačmi čítačiek a použila sa databáza SQL. Pribudlo riadenie nápojových automatov a systém výdaja stravy bez objednávania – na registračnej pokladnici spolu s možnosťami využitia kartových systémov – účty stravníkov, počítanie dotácií, …. Systém bol postupne implementovaný v:

 

 • HVB bank Praha, 
 • ČSAD Vyškov u Brna, 
 • Dopravní podnik mesta Brna, 
 • Poštová banka Bratislava, 
 • VÚB Mlynské Nivy Bratislava
 • Sodexho Bratislava 

 

Stravovací systém s použitím registračnej pokladnice bez objednávania je používaný dodnes na MZ SR – prevádzka Sodexho.

 

Postupom času a napredovaním vo vývoji informačných technológií sme prešli so všetkými aplikáciami na operačné systémy MS Windows. V dnešnej dobe všetky pracujú s databázou Klient - Server (Turbo power Flash Filer), respektíve MS SQL.

 

Skladové hospodárstvo, Obchodný systém, POS registračné pokladnice s fiškálnymi tlačiarňami (modulmi) Pegas FM06, podvojné účtovníctvo dodávame, rozvíjame a udržiavame od úplného prechodu software na Windows v roku 1999 do dnešného dňa.

Našimi klientami sú napr.:

 • organizácie MZ SR pre podvojné účtovníctvo a skladové hospodárstvo, 
 • BDR Consult s.r.o. (audit, účtovníctvo)
 • Transkontakt, s.r.o.  a jeho dcérske spoločnosti (obchod, účtovníctvo, pokladnice)
 • Spirit Sport, IC Design – maloobchodné predajne
 • IDM-CAR s r.o. - obchod, servis
 • MPM Auto s.r.o. - servis, obchod

Spoločnosť sa venuje aj predaju počítačového hardware, do roku 2007 hlavne NoName, od konca roku 2007 výhradne výrobky HP a Dell. Sme HP Bussines partner a Dell direct partner.  Dodávame PC, notebooky, Servery. Sieťový hardware preferujeme Cisco.

 


 

V roku 2008 sa začala spoločnosť vo väčšej miere venovať návrhu, projektovaniu a realizácii štruktúrovaných kabeláží metalických aj optických. Postupom času sme získali certifikát KELine Authorized Installer, ktorý nás oprávňuje poskytovať záruku 25 rokov na inštalácie štruktúrovanej kabeláže s produktami KELine. 

 

 

Našimi zákazníkmi sú napr.:

 • SAP Slovensko a.s, 
 • Asseco Solutions, a.s., 
 • Nissan Europe
 • IDM-CAR  (predajňe a servis Renault, Dacia, Opel, Hyundai)

 

spolupracujeme s GTS slovakia (realizovali sme metalickú kabeláž v budove Bratislava Korzo Shopping park pre GTS), Türk Telekom, Slovak Telekom, Rainside pre realizáciu prepojov vačšinou optických.

 

V roku 2008 sme sa presťahovali do budovy BBC V a spoluprácu so správcom budovy skupinou Wingroup sme rozšírili z pôvodného software pre výpočet nájomného a rozúčtovanie nákladov na jednak údržbu niektorých rozvodov budov v ich správe a zároveň od začiatku roku 2008 vyvíjame a udržiavame softwarové vybavenie Winsoft, ktoré zahrňuje v sebe moduly pre správu budov. To znamená evidencia nájomných zmlúv, nájomníkov, majiteľov budov, správcov, kompletného zariadenia budov, povinné kontrolné úkony na zariadeniach spolu s watch dog-om pre upozorňovanie na blížiace sa termíny, požiadavky klientov, atď …. Tento software sa neustále vyvíja a rozširuje podľa požiadaviek zadávateľa. Pracuje v prostredí Windows na databáze MS SQL. Jeho časťou je aj wingroup helpdesk – webovo orientovaná aplikácia pre zadávanie požiadaviek klientami.

 

V budove sa zároveň staráme o chod niektorých technológií. Vybudovali sme serverovňu a projektovali sme optické prepojenie všetkých spravovaných budov. Celý systém pracuje na sieťových zariadeniach Cisco, ktorých chod a nastavovanie tiež zabezpečujeme. Servery sú HP, zatiaľ bez virtualizácie. Na tieto služby poskytujeme servis 24/7/365.

 

V súčasnej dobe sa zameriavame najmä na:

 

 • Návrh, projektovanie a realizácia počítačových sietí - metalická a optická štruktúrovaná kabeláž
 • Návrh, projektovanie a dodávky aktívnych prvkov počítačových sietí vrátane ich správy. Orientácia hlavne na aktívne komponenty Cisco
 • Návrh, projektovanie a realizácia kamerových systémov s použitím IP kamier, prípadne analógovych kamier
 • Návrh, projektovanie a realizácia elektronických zabezpečovacích systémov s orientáciou na výrobky Paradox
 • Vývoj a dodávka software na kľúč na platforme Windows
 • Vývoj a dodávka ekonomických systémov podvojného účtovníctva, obchodu, skladového hospodárstva a počítačových registračných pokladníc na platforme Windows
 • Dodávka počítačového hardware - desktop PC, notebooky, servre, diskové polia, NAS systémy, tlačiarne, a pod. s orientáciou na produkty HP a Dell
 • Návrh, projektovanie a realizácia rozvodov satelitného signálu v budovách s mnohonásobným pripojením koncových zariadení

 

image
 

HP Business Partner

Dodávame kvalitný HW od firmy Hewlett Packard. Tiež spotrebný materiál 

Viac ...

 

image
 

Autorised Installer

Certikát, ktorý nás oprávňuje poskytovať až 25 ročnú záruku na inštaláciu

Viac...

image
 

Leasing techniky

 S Grenke Leasing Vám zabezpečíme leasing výpočtovej techniky a software u nás vo firme

Viac...

image
 

Správa budovy

V softwarovej oblasti spolupracujeme so spoločnosťou zabezpečujúcou správu budov.

Viac ...