Správy:

 • 1
 • 2
 • 3

Programové vybavenie L.E.A. Sklady, je skladové hospodárstvo určene pre malé a stredné spoločnosti. Je to časť L.E.A. Obchodného systému, bez modulov pre tvorbu cenníkov a predaja,  zároven však poskytuje velké množstvo funkcií a prehľadov, ktoré pomôžu splniť celú škálu požiadaviek a potrieb užívateľa systému.

 

L.E.A. pracuje v prostredí MS Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/W7/W8. Vďaka optimalizácii na výkon a 32 bitovej architektúre dokáže efektívne využívať všetky výhody operačného systému. Je dodávaný ako jednoužívatelská alebo plne sieťová verzia. Systém je založený na vysoko výkonnej databáze architektúry Klient - Server, ktorá umožňuje rýchly prístup k dátam a veľkú bezpečnosť údajov v prípade poruchy počítacovej siete. Užívateľská obsluha systému je veľmi jednoduchá – je daná prostredím Windows.

Základnú verziu je možné rozšíriť a doplniť o funkcie a služby tak, aby systém čo najviac vyhovoval požiadavkám užívateľa. Z rôznych jazykových verzií sú na našom trhu dostupné verzie SK a CZ.

Funkcie programového vybavenia L.E.A. Sklady

 • Evidencia - firiem
 • zákaziek
 • kurzovný lístok
 • Objednávky tovaru
 • Príjem a výdaj zo skladu
 • Prevodky medzi skladmi
 • Prehľady zásob podľa rôznych kritérií
 • Obratové súpisky zásob
 • Užívateľské zostavy
 • Spracovanie inventúry
 • Rôzne druhy tlače (tlač obálok, etikiet,......)
 • Štatistické prehľady
 • Export databáz do viacerých formátov (ASCII, DBF, Excel)
 • Import databáz
 • Prepojenie na systém účtovníctva
 • Dynamické nastavovanie systému užívateľom
 • A veľa dalších funkcií ...

L.E.A. zaručuje prácu v reálnom čase - umožňuje odsledovať materiálne a finančné toky. V prípade potreby máte možnosť nazrieť do súboru Pomoc, ktorý je prístupný v každom okamihu práce.

L.E.A. využíva pre prácu s databázovými súbormi systém, ktorý umožnuje rýchle vyhľadávanie podľa ľubovolného kritéria, zrýchlené vyhľadávanie materiálov zadávaním čísiel alebo písmen bez nutnosti príkazu na vyhľadávanie. Systém umožnuje vytvárať ľubovolné tlačové zostavy, filtrovať databázy, využívať podporné katalógy, kalendár, kalkulátor. Ochrana dát v prípade zlyhania počítača, alebo výpadku napájania je od základu prepracovaná a je umožnená priamo v programe s možnosťou výberu konkrétneho súboru.

 

 

 

image
 

HP Business Partner

Dodávame kvalitný HW od firmy Hewlett Packard. Tiež spotrebný materiál 

Viac ...

 

image
 

Autorised Installer

Certikát, ktorý nás oprávňuje poskytovať až 25 ročnú záruku na inštaláciu

Viac...

image
 

Leasing techniky

 S Grenke Leasing Vám zabezpečíme leasing výpočtovej techniky a software u nás vo firme

Viac...

image
 

Správa budovy

V softwarovej oblasti spolupracujeme so spoločnosťou zabezpečujúcou správu budov.

Viac ...