Správy:

 • L.E.A.Uafalan verzia 9.9.16
  Drobné úpravy vo FIN 4-04 a 5-04 Zmena pri zadávaní definície  FIN 4-04 pre rok 2024 rozah stĺpcov Zmena v exporte FIN 5-04 symbol ENFV zmenený...
  24. apríl 2024
  Viac...
 • L.E.A.Uafalan verzia 9.9.14
  Zmena exportu FIN 4-04 Zmena exportu výkazu FIN 4-04 pre rok 2024. K dispozícii všetky varianty v aktuálnej verzii
  20. apríl 2024
  Viac...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Novinky

L.E.A. Uafalan 9.9.16 Akruálne účtovníctvo

24.04.2024

 • Úprava pri exporte výkazu FIN 5-04 Titul ENFV zmenený na ENVF

L.E.A. Uafalan 9.9.15 Akruálne účtovníctvo

23.04.2024

 • Úprava rozsahu stĺpcov pri zadávaní definície výkazu FIN 4-04

L.E.A. Uafalan 9.9.14 

20.04.2024

 • Zmena  exportu výkazu FIN 4-04 pre rok 2024 do csv formátu

L.E.A. Uafalan 9.9.13 Akruálne účtovníctvo

10.04.2024

 • Fix pri exporte výkazu FIN 4-04 pre rok 2024 do csv formátu - stĺpce kreditné karty

L.E.A. Uafalan 9.9.12 Akruálne účtovníctvo

09.04.2024

 • Fix pri súčtovaní výkazu FIN 3-04 pre rok 2024

L.E.A. Uafalan 9.9.11 Akruálne účtovníctvo

24.03.2024

 • Export súvahy a výsledovky pre neziskové organizácie do formátu XML pre upload na finančnú správu
 • Fix v súčte vo výkaze FIN 4-04 pre rok 2024

L.E.A. Uafalan 9.9.10 Akruálne účtovníctvo

21.02.2024

 • Výkaz FIN 1-12 pre rok 2024 - upravený export do csv pre príspevkové organizácie

L.E.A. Uafalan 9.9.9 Akruálne účtovníctvo

21.02.2024

 • Výkaz FIN 1-12 pre rok 2024
 • Doplnený stĺpec Titul
 • Nakoľko titul nie je nikde evidovaný, do výkazu sa dá vložiť na príslušnom riadku jedine editáciou riadku vo výkaze

L.E.A. Uafalan 9.9.8 Akruálne účtovníctvo

20.02.2024

 • Výkaz FIN 4-04 pre rok 2024
 • Pri prvom spustení sa automaticky prekopíruje maska z roku 2022 do maska pre FIN 4-04 rok 2024
 • Výkaz FIN 5-04 pre rok 2024
 • Úprava pri editácii výkazu FIN 3-04

L.E.A. Uafalan 9.9.7 Akruálne účtovníctvo

19.02.2024

 • Výkaz FIN 3-04 pre rok 2024
 • Pri prvom spustení sa automaticky prekopíruje maska z roku 2022 do maska pre FIN 3-04 rok 2024

L.E.A. Uafalan 9.9.6 Akruálne účtovníctvo

18.02.2024

 • Výkaz FIN 2-04 pre rok 2024

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 8.0

18.02.2024

 • Úprava pre rok 2024

L.E.A. Uafalan 9.9.5 Akruálne účtovníctvo

31.01.2024

 • Úprava v editácii interného dokladu

L.E.A. Uafalan 9.9.4 Akruálne účtovníctvo

25.01.2024

 • Fix v exporte priznania DPH do XML formátu

L.E.A. Uafalan 9.9.3 Akruálne účtovníctvo

23.01.2024

 • Upravené priznanie DPH - riadok 29 (znamienko)
 • Vo výsledovke doplnená možnosť exportu do csv s použitím IČO miesto ID Klient ŠP

L.E.A. Uafalan 9.9.2 Akruálne účtovníctvo

23.01.2024

 • Upravené priznanie DPH - riadok 29
 • v súvahe doplnená možnosť exportu do csv s použitím IČO miesto ID Klient ŠP

L.E.A. Uafalan 9.9.1 Akruálne účtovníctvo

22.01.2024

 • Do interných dokladov doplnený druh DPH Oprava odpočítanej dane paragraf 53b

 • Do interných dokladov doplnený riadok Kontrolného výkazu C.2

 • Do interných dokladov doplnené pole pre pôvodné číslo dokladu pre použitie s C.2
 • Úprava vytvárania Kontrolného výkazu - nový typ interného dokladu
 • Úprava v tlači a exporte Kontrolného výkazu

 • Upravené priznanie DPH - riadok 29
 • Upravená tlač výkazu FIN 4-04

L.E.A. Uafalan 9.7.1 Akruálne účtovníctvo

01.10.2023

 • Úprava v tlači likvidačného listu dodávateľskej faktúry

L.E.A. Uafalan 9.7 Akruálne účtovníctvo, štandard, 9-miestna analytika, Multi User

06.08.2023

 • Nový formát exportu Kontrolného výkazu do XML platný od 01.07.2023

 • Úprava v tlači a exporte priznania DPH

 • Rozšírenie nastaviteľných textov v Likvidačnom liste DF

 • Úprava do priznania DPH riadok 21

 • Do exportu dodávateľských faktúr pre zverejnenie pridané stĺpce Stredisko a Zákazka

 • Úprava v priznaní DPH - export do XML formátu

 • Úprava v súvahe neziskových organizácií

 • Export Súhrnného výkazu DPH do XML formátu 

L.E.A. Uafalan 9.6.4 Akruálne účtovníctvo

08.03.2023

 • Úprava v súvahe neziskových organizácií riadok 74

L.E.A. Uafalan 9.6 Akruálne účtovníctvo, štandard, 9-miestna analytika, Multi User

05.03.2023

 • Export súhrnného výkazu DPH do aktuálneho formátu XML

 • Úprava v súvahe neziskových organizácií

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 7.0

21.02.2023

 • Úprava pre rok 2023

L.E.A. Uafalan 9.5 Akruálne účtovníctvo, štandard, 9-miestna analytika, Multi User

19.02.2023

 • Zmena pri exportovaní výkazov FIN do formátu csv - miesto ID klienta štátnej pokladnice IČO

 • Doplnená skupina DPH C - default nastavená nepoužívať.

 • Pôvodná skupina C a D posunutá na D a E

 • Do dodávateľských faktúr zahrnutá skuoina DPH C

 • Pri prvom štarte programu po update sa aktualizuje databáza dodávateľských faktúr

 • Pridaná súvaha pre neziskové organizácie platná od 1.1.2022

 • Nová súvaha pre rok 2022 a vyšší využíva definíciu pôvodnej súvahy - postačí prepísať niektoré názvy riadkov

 • Upravená tlač súvahy pre neziskové organizácie 2022

L.E.A. POS pokladnica 6.6.1

15.01.2023

 • Drobné úpravy grafického zobrazenia stolov pri objednávaní
 • Dopracovaný print server pre tlač objednávok na centralizovanú objednávkovú tlačiareň
 • Nastaviteľný export jednotlivých bločkov on-line pre synchronizáciu s novým software L.E.A. Obchod SQL
 • Nastaviteľný import cenníka zo systému L.E.A. Obchod SQL
 • Úprava predaja pri voľbe Dotyková obrazovka a zároveň je nastavené "nepoužívať v reštaurácii"

L.E.A. Uafalan 9.1.5 Akruálne účtovníctvo, 9 miestna analytika

10.08.2022

 • Úprava synchronizácie databáz pre užívateľov pouzívajúcich automatické synchronizovane  databáz

 • Do dodávateľkých faktúr doplnené polia pre číslo objednávky a číslo zmluvy, z dôvod exportu pre zverejňovanie

 • Do exportu pre zverejňovanie zahrnuté dve nová polia dodávateľkých faktúr

 • Úprava databázy bankových výpisov - doplnené pole pre synchronizovanie dát

 • Úprava vo výkaze FIN 4-04 - estetické úpravy

 • Úprava v podkladoch pre priznanie DPH - §69 sa prenášal aj do riadku 21, resp 22

 • Do exportu XLS doplnený export dodávateľských faktúr pre účely zverejňovania

 • Doplnené označovanie synchronizácie jednotlivých dokladov so vzdialenými stanicami. Je to prepdpoklad pre použitie automatizovanej synchronizácie dát medzi dvoma  serverami

L.E.A. POS pokladnica 6.5.1

30.06.2022

 • Úprava pri platení dodacieho listu a zákazky s centovým vyrovnaním

L.E.A. POS pokladnica 6.5 

28.06.2022

 • Automatické zaokrúhlenie na 5 centov pri platbe v hotovosti
 • Funkcie na opravu (resend) pokazeného dokladu - zlý dátum na PC a pod.
 • Test na pripojené CHDÚ pred volaním funkcie Platiť

L.E.A. Uafalan 9.0.9 Akruálne účtovníctvo

27.04.2022

 • Zmenšenie veľkosti fontu pri tlači hodnôt pre FIN 4-04

L.E.A. Uafalan 9.0.8 Akruálne účtovníctvo

27.04.2022

 • Uvoľnenie modifikácie riadkov 16 a 17 vo výkaze FIN 5-04  pre rok 2022

L.E.A. Uafalan 9.0.7 Akruálne účtovníctvo

12.04.2022

 • Export výkazu FIN 3-04  pre rok 2022 - zmena počtu exportovaných riadkov vo formáte csv

L.E.A. Uafalan 9.0.6 Akruálne účtovníctvo

11.04.2022

 • Zmena vo výpočte riadkov výkazu FIN 3-04 a 4-04 pre rok 2022

L.E.A. Uafalan 9.0.5

10.04.2022

 • Fix pri súčtovaní na riadku 22 výkazu FIN 3-04 pre rok 2022
 • Ukladanie scanovaných dokladov vo formáte PDF do odberateľských faktúr
 • Ukladanie scanovaných dokladov vo formáte PDF do pokladničných dokladov

L.E.A. Uafalan 9.0.4

06.04.2022

 • Fix pri riadku 52 výkazu FIN 3-04 pre rok 2022

L.E.A. Uafalan 9.0.3

31.03.2022

 • Fix pri vytváraní výkazu FIN 4-04 pre rok 2022

L.E.A. Uafalan 9.0.2

31.03.2022

 • Úprava v editovaní definície účtov pre výkaz FIN 4-04 pre rok 2022
 • Úprava súčtových riadkov výkazu FIN 4-04 pre rok 2022

L.E.A. Uafalan 9.0.1

29.03.2022

 • Fix v riadku 71 výkazu FIN 2-04 pre rok 2022

L.E.A. Uafalan 9.0

28.03.2022

 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k dodávateľským faktúram. Scan vo formáte PDF sa uloží do databázy a jeho kópia na disku nie je viac potrebná
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k interným dokladom
 • Nový výkaz FIN 2-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 3-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 4-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 5-04 pre rok 2022

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 6.0

24.02.2022

 • Úprava pre rok 2022

L.E.A. Uafalan 8.4.1

23.09.2021

 • Úprava v priznaní DPH pre rok 2021 - Pri výpočte čiastočného nároku na odpočet pre paragraf 69
 • Do zálohový faktúr pridaný záverečný text faktúry
 • Pri tlači zálohových faktúr tlačí aj podpis podľa nastavenia pre odberateľské faktúry
 • Možnosť hromadného kopírovania zálohových faktúr

L.E.A. Uafalan 8.3.2

23.02.2021

 • Fix v priznaní DPH pre rok 2021, §69 ods. 3 sa nenapočítaval do riadkov 9, 10
 • Zmena vo funkcii odberateľských faktúr "Faktúry s daňou". Po novom je možné faktúry nastaviť hromadne na status "s daňou" alebo "bez dane" a pribudlo potvrdenie spustenia funkcie.

L.E.A. Uafalan 8.3.1

16.02.2021

 • Do inventarizácie záväzkov pridané pole Variabilný symbol faktúry
 • Zmena prepočtu zostatku faktúry pri inventarizácii záväzkov

L.E.A. Uafalan 8.3

14.02.2021

 • Nové tlačivo priznania DPH pre rok 2021
 • Nový export XML pre rok 2021 priznania DPH
 • Upravený kontrolný výkaz DPH pre rok 2021
 • Nový export XML kontrolného výkazu DPH pre rok 2021

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 5.0

09.02.2021

 • Úprava pre rok 2021
 • Do modulu 4103 doplnený stĺpec Alkoholová dezinfekcia
 • Úprava generovania XML výkazu pre rok 2021

L.E.A. Uafalan 8.2.1

19.01.2021

 • Pri tlači príkazu na úhradu rozšírené pole BIC
 • Likvidačný list dodávateľskej faktúry doplnený doplňujúci rozpis DPH do tlače
 • Export fakturačných položiek do formátu XLS
 • V exporte FIN 2-04 doplneé číslovanie pasív na 4 miesta z pôvodných 3

L.E.A. POS Pokladnica 6.3.2

07.12.2020

 • Úprava tlače predbežného účtu z objednávky s možnosťou tlače reklamy v spodnej časti
 • Text reklamy sa zadáva v Nastaveniach, sekcia tlačiareň.
 • Doplnené vyhľadávanie uzavretej objednávky s testom na vystavenie bloku
 • Drobné úpravy a vylepšenia

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 4.1

03.11.2020

 • Úprava pri ukladaní a načítavani do interného formátu
 • Úprava pri generovní E 1-04 do XML formátu
 • Doplnený export modulu 4105 do XLS formátu
 • Úprava generovania XML výkazu E03-12 - pri module5 ignoruje strediská "0000" 

L.E.A. Uafalan 8.1.13

02.11.2020

 • Úprava exportu CSV formátu pre FIN 2-04
 • Zmeny v importe XML bankového výpisu - doplnené kontroly na nexistujúce položky
 • Import zápočtov formát csv Brokeria

L.E.A. POS Pokladnica 6.3

28.09.2020

 • Storno úhrady pohľadávky
 • Automatické pokračovanie po platbe ak užívateľ nestlačí ďaľší zákazník
 • Úprava grafiky pre používanie s dotykovou obrazovkou
 • Grafické znázornenie objednávok po stoloch - nastaviteľné klasicky alebo graficky
 • Drobné úpravy a vylepšenia

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 4.0.7

04.09.2020

 • Úprava pri ukladaní a načítavani do interného formátu
 • Úprava pri generovní E 1-04 do XML formátu

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 4.0.6

12.05.2020

 • Úprava pri generovní E 1-04 do XML formátu

L.E.A. Uafalan 8.1.6

21.04.2020

 • Zmenená tlač úvodnej strany pre výkazy FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04
 • Do zostáv Prehľady - Kontroloné výpisy - Odberateľské faktúry doplnená možnosť tlačenia poznámky (textu). Tlačí sa podľa Nastavenia sekcia Fakturácia - Tlač poznámky pri faktúrach

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 4.0.5

21.04.2020

 • Ošetrená chyba neexistujúceho stĺpca, ktorá sa mohla vyskytnúť pri výpočte

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 4.0.4

20.04.2020

 • Zmenené názvy stĺpcov v module 4103 . Počet izieb, Počet 1 lôžkových izeb a počet 1 lôžkových izieb s vlastným HZ
 • Doplnené súčtovanie pre 4105 (interné)
 • Doplnená  kódovacia tabuľka Windows 1250 do UTF-8

L.E.A. Uafalan 8.1.4

15.04.2020

 • Do zostáv Prehľady - Dodávateľské faktúry doplnená možnosť tlačenia poznámky (textu). Tlačí sa podľa nastavenie v sekcii Dodávateľské faktúry - Tlač poznámky pri neuhradených faktúrach
 • Pri definovaní účtovných prípadov pre bankové operácie pridaná možnosť - ak sa zadá  miesto konkrétneho analytického účtu účet syntetický (xxx.000) tak pri prenose  importovaných položiek do bankového dokladu sa zaúčtuje na ten účet xxx, ktorý je pri faktúre. Napr. ak sa zadá v definícii 321.000 a v dodávateľskej faktúre je účet 321.100, tak   sa úhrada zaúčtuje na 321.100. Platí to pre dodávateľská a odberateľské faktúry a interné doklady Fix pri importe XML výpisu - pri párovaní na zálohové faktúry zle zapísal príznak  miesto do zálohovej faktúry zapísal do interného dokladu
 • Do importu XML výpisu pridané ošetrenie na neočákavané hodnoty pri Konštantnom symbole
 • Do položiek importovaného výpisu doplnená možnosť zmeny len Textu - klávesa F5 Zmena možná jednotlivo alebo hromadne po označení záznamov klávesou Insert 
 • Pri Nastavení nepoužívania položiek bankových výpisov sa klávesa F7 povoľuje automaticky,  ak výpis má položky
 • Pri oprave položky a výbere z katalógu stálych platien sa neprepisuje suma v položke importu
 • Pri importe XML výpisu prehľadáva aj zálohové faktúry
 • Pri oprave položky importu ponecháva pôvodný čas a dátum položky
 • Pri importe xml výpisu prehľadáva aj interné doklady
 • Pri prepise importovaného výpisu kontroluje v dokladoch aj číslo účtovnej operácie  a nastavuje ho
 • Pri párovaní importovaného výpisu ignoruje konštantný symbol 0038 a 0138 pri vyhľádavaní v došlých faktúrach z dôvodu párovania na mzdy
 • Pri prenose importovaného XML súboru výpisu do bankových dokladov možnosť editácie hlavičky bankového dokladu - akceptuje len zmenu interného čísla, všetko ostatné sa preberie z importovaného výpisu
 • Do exportu FIN 1-12 v csv formáte doplnená nastaviteľná možnosť uvádzania hodnôt len v absolútnych hodnotách. Nastavenie dostupné v Nastaveniach sekcia  28 (27) miestna analytika
 • Do importov výpisov doplnená možnosť vymzania celého importu, pokiaľ nebol ešte spracovaný
 • Do položiek importu doplnené tlačítko F10-Označ na označenie položky ako spárovanej.  Možné je aj hromadné vyznačenie položiek pre F10 pomocou Insert klávesy
 • Jednoduchý alebo hromadný zápis kódu pre zaúčtovanie položky výpisu. 
 • !!! POZOR !!!
 •    Účtovné prípadov pre banku, nezadáva sa účet banky. Ten sa automaticky vyberá z definovaného účtu v katalógu bankových účtov.
 • Prepis importovaného výpisu do bankových dokladov. Zapíšu sa položky bankového dokladu  bez ohľadu na to, či je nastavené ich používanie
 • Fix pri tlači výkazu ziskov a strát podnikateľov -prehodené názvy stĺpcov
 • Doplnený import bankového výpisu z fomátu XML
 • Saldokonto účtu doplnené o možnosť tlačenia dodávateľa / odberateľa
 • Do prevodovej tabuľky Windows 1250 UTF 8 doplnené niektoré znaky

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 4.0.3

27.02.2020

 • Doplnená  kódovacia tabuľka Windows 1250 do UTF-8

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 4.0.2

25.02.2020

 • Nový stĺpec doplnený aj do exportu výkazu vo formáte XLS

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 4.0.1

24.02.2020

 • Úprava generovania 3-12A do XML formátu Modul 4105

L.E.A. Uafalan 8.0.2

20.02.2020

 • Upravené priznanie DPH pre rok 2020
 • Fix pri zobrazovaní katalógu stredísk pri účtovaní dokladov cez klávesu F2
 • Zostava účtovanie na strediská - doplnená možnoti výberu viacerích stredísk z číselníka. Výber je klávesou Insert. Pri zvolenom výbere sa tlačí zostava za zvolené strediská
 • Fix pri tlači zostavy Saldokonto účtu podľa stredísk sumárne - Zle sa tlačilo číslo strediska
 • Zmena v zostave Saldokonto účtu podľa stredísk sumárne
 • Export údajov pre informačný systém MIS spoločnosti Stapro
 • Zväčšenie počtu miest a zmena masky pri Saldokonte zákazky

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 4.0

19.02.2020

 • Nový výkaz pre rok 2020
 • Doplnený stĺpec Ostatné osobné náklady - v definícii stĺpcov nutné zadať ako stĺpec 51, nakoľko sme ho pridali nakoniec, abyt sa nezmenili ostatné nastavenia a definície
 • Modul 4105 upravený pre rok 2020
 • Oprava niektorých chýb kódovania z windows 1250 do UTF 8

L.E.A. Uafalan 7.6.1

22.08.2019

 • Úprava tlače rozúčtovania interného dokladu
 • Doplnená rekapitulácia stredísk pre účtovné triedy 8 a 9

L.E.A. Uafalan 7.5.4

22.08.2019

 • Do interných dokladov doplnená možnosť zaradenia do D1 kontrolného výkazu
 • Prepočet koeficientom pre služby zo zahraničia do riadku 22 a 23 DP DPH
 • Úprava exportu hlavnej knihy do XLS formátu
 • Tlač podnikateľskej súvahy v slovenčine, angličtine a nemčine
 • Tlač podnikateľskej výsledovky v slovenčine, angličtine a nemčine
 • Zrušenie potrebných tabuliek pre súvahu a výsledovku podnikateľov - tabuľky sú zabudované do tela programu v troch jazykoch
 • Fix pri prenose pokladničných dokladov z knihy do knihy

L.E.A. Uafalan 7.1.2

10.01.2019

 • Úprava v generovaní výkazu FIN 1-12
 • Import firiem zo systému Proluc vo formáte csv
 • Import dodávateľských faktúr zo systému Proluc vo formáte csv
 • Import odberateľských faktúr zo systému Proluc vo formáte csv
 • Možnosť nastavenia kopírovania účtovných operácií pri vytváraní kópie dodávateľskej faktúry
 • Možnosť nastavenia kopírovania účtovných operáií pri vytváraní kópie odberateľskej faktúry
 • Pri editácii dodávateľskej faktúry sa neupravuje daňové obdobie, ostala jediná možnosť Alt+D
 • Fix pri exporte kontrolného výkazu do XML formátu v prípade ak sa jedná o kvartálny výkaz
 • Do prenosov dát doplnené nové polia v interných dokladoch, dodávateľských a odberateľských faktúrach
 • Tlač hlavnej knihy zmenená na Hlavná kniha položkovite
 • Zmena v zostave saldokonto účtu podľa stredísk
 • Import počiatočných stavov účtov stredísk - Klávesa F11 v databáze stredísk.
 • Importný súbor vo formáte csv, štruktúra: Stredisko;účet;Počiatočný stav
 • Úprava zostavy účet podľa stredísk sumárne
 • Export xostavy účet podľa stredísk sumárne do XLS

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 3.09

25.09.2018

 • Ukladanie a načítavanie doplnených stĺpcov v 4103

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 3.08

24.09.2018

 • Ukladanie a načítavanie doplnených stĺpcov

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 3.07

04.09.2018

 • Ošetrenie chyby, ktorá sa vyskytovala u niektorých užívateľov (Stl49 not found)

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 3.06

03.09.2018

 • Upravený export modulu 4104 a 4105 do XML formátu
 • Ošetrenie chyby, ktorá sa vyskytovala u niektorých užívateľov (List index out of bounds)

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 3.05

29.08.2018

 • Úprava exportu modulu 4106 do XML formátu
 • Užívatelia, ktorí už uploadli 4106 do NCZISK, by mali opätovne vygenerovať výkaz a uploadnúť do NCZISK

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 3.04

28.08.2018

 • Export 4106 do XLS formátu
 • Tlač 4104 E03-12

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 3.03

27.08.2018

 • Úprava exportu Modulu 4106 -  zmenený formát dátumu, Variabilný symbol doplnený zľava nulami na 10 miest
 • Do XML 3-12A aj 3-12B automaticky exportuje posledne prihláseného užívateľa L.E.A. Uafalan

Výkaz E 1-04 / E 3-12 verzia 3.02

24.08.2018

 • Úprava v module 4104
 • Úpravy exportov  XML pre výkaz 3-12A a 3-12B

Výkaz E 1-04 / E 3-12

22.08.2018

 • Pridaný modul 4106
 • Export XML pre výkaz 3-12A a 3-12B

L.E.A. Obchod 4.89

24.05.2018

 • Do tlače zákazkového listu pridaný text so súhlasom so spracovaním osobných údajov
 • Pridaný spôsob počítania zliav pre zákaznícke karty
 • Do prehľadu obratov pokladní pridané pole návštevnosť
 • Zostava vystavených faktúr podľa užívateľov
 • Doplené logovanie otvárania a editovania súboru zákazníkov

L.E.A. POS Pokladnica 4.97

18.05.2018

 • Prepojenie na platobné terminály ČSOB
 • Pridaný nový spôsob spracovania zákaznícky kariet
 • Počítadlo návštevníkov

L.E.A. Uafalan 6.9.2

16.05.2018

 • Fix vo výkazoch 3-04, 4-04, 5-04
 • Nová zostava účet podľa stredísk sumárne

L.E.A. Uafalan 6.9.1

25.04.2018

 • Nový výkaz FIN 6-04 platný od 01.01.2018
 • Fix riadku 44 vo výkaze FIN 4-04 stĺpec 27,28

L.E.A. Uafalan 6.9

24.04.2018

 • Nový výkaz FIN 5-04 platný od 01.01.2018

L.E.A. Uafalan 6.8.1

22.04.2018

 • Fix sumarizácie FIN 4-04 stĺpec 27

L.E.A. Uafalan 6.8

20.04.2018

 • Nový výkaz FIN 4-04 od 01.01.2018
 • Definícia počiatočných stavov účtov pre strediská
 • Počiatočné stavy účtov stredísk zahrnuté do zostavy Saldokonto účet podľa stredísk

L.E.A. Uafalan 6.7

18.04.2018

 • Nový výkaz FIN 2-04 od 01.01.2018
 • Zostava dodávateľských faktúr podľa dodávateľov
 • Zostava odberateľských faktúr podľa odberateľov

L.E.A. Uafalan 6.6

20.03.2018

 • Pri exporte do RISSAM sčítavanie položiek

L.E.A. Uafalan 6.5

08.03.2018

 • Pri exporte do RISSAM orezanie koncových núl pri SY7 a ak je SY6 000, tak sa tieto orežú

L.E.A. Uafalan 6.4.8

26.02.2018

 • Zmena v exporte FIN 1-12 pre RISSAM

L.E.A. Uafalan 6.4.7

26.02.2018

 • Pridaný export FIN 1-12 pre RISSAM

L.E.A. Uafalan 6.4.6

20.02.2018

 • Fix tlače plnenia rozpočtu

L.E.A. Uafalan 6.4.5

20.02.2018

 • Do exportu FIN 1-12 csv doplnený druh rozpočtu
 • Do FIN 1-12 doplnený tlačový výstup Odovzdávaný výkaz

L.E.A. Uafalan 6.4.4

19.02.2018

 • Ešte jeden fix pri exporte výkazu do csv, nevymazal pomocnú tabuľku a tým zdvojoval hodnoty pri opakovanom exporte

L.E.A. Uafalan 6.4.3

19.02.2018

 • Doplnené testovanie na spätnú kompatibilitu pri výpočte výkazu FIN 1-12 podobne ako v rokou 2016
 • Fix pri exporte výkazu do csv

L.E.A. Uafalan 6.4.2

19.02.2018

 • Výpočet výkazu FIN 1-12 po 01.01.2018

L.E.A. Uafalan 6.4

15.02.2018

 • Doplnená možnosť rozpisu dodatočnej DPH s nastavením druhu, typu DPH a riadku kontrolného výkazu
 • Použitie pre delenie faktúr do viacerých riadkov kontrolného výkazu
 • Ak je vo faktúre zaškrtnutý dodatočný rozpis DPH - vyplňuje sa a prenáša do výkazov. Napríklad pri faktúrach so zdaniteľným plnením a prenosom daňovej povinnosti

L.E.A. Uafalan 6.2

11.02.2018

 • Nové tlačivo DPH pre rok 2018
 • Nový export do formátu XML pre rok 2018
 • Doplnený import Brokeria 2017 verzia 1 a 2
 • Fix pri exporte neuhradených zálohových faktúr do formátu csv
 • Do predbežnej uzávierky doplnená možnsoť sčítavania účtov podľa prvého znaku analytiky. Napríklad: 501.100 do tohoto účtu sa zrátajú všetky účty 501.1XX
 • Fix pri tlači kontrolného výkazu - (dátum plnenia)
 • Export zálohových faktúr do csv formátu
 • Export neuhradených zálohových faktúr do csv formátu
 • Doplnené nastavenie hesla pre WAN sieť
 • Zostava Saldokonto účtu podľa stredísk
 • Doplnený import dodávateľských faktúr pre Brokéria 2016 z formátu CSV
 • Do položiek bankových výpisov doplnené pole pozícia vo výpise s možnosťou posúvania jednotlivých položiek smerom nahor alebo nadol
 • Import dát pre spoločnosť Brokeria
 • Fix automatiky účtovania pre interné doklady
 • Fix pri nastavovaní použitia KV pre Českú republiku
 • Fix pri vytváraní kópie pokladničného dokladu
 • Fix pri prenose pokladničných dokladov do kontrolného výkazu
 • Pri faktúrach s prenosom daňovej povinnosti sa tieto zaradujú do skupiny B DPH z dôvovodu tlače
 • Pri importe odberateľských faktúr AIW - tuzemsko zmena v zaradení do kontrolného výkazu - všetky do D.2
 • Import odberateľských faktúr AIW - tuzemské faktúry
 • Do pokladničných dokladov doplnená možnosť uplatnenia DPH v percentách - pri výdavkových dokladoch - podobne ako pri dodávateľských faktúrach
 • Percento uplatnenia DPH doplnené do interných dokladov
 • Do dodávateľských faktúr doplnené zobrazenie dátum zdaniteľného plnenia s možnosťou triedenia
 • Triedenie podľa dátumu zdaniteľného plnenia aj do odberateľských faktúr
 • Import z externých systémov - formát CSV systém AIW - zahraničné odberateľské faktúry - podľa zadania klienta
 • Vo výbere organizácie pri zostavách predĺžené pole na 50 znakov

L.E.A. POS Pokladnica 4.85

11.02.2018

 • Doplnená možnosť zobrazovania priebehu blokovania na druhej obrazovke pokladnice 
 • Doplnená automatická zľava na centové položky
 • Zakázaná klávesnica počas tlače bloku
 • Úprava vyhľdávacích skriptov pre optimalizáciu a zrýchlenie prenosu dát pri použití pokladnice cez internet
 • Zavedenie pozície položky v bloku, zľava sa zaraďuje na koniec bloku (za položky)

L.E.A. Obchodný systém 4.81

11.02.2018

 • Pri editácii ceny v ponuke povolená editácia cenníkovej ceny
 • Do cenníka tovarov pridaná možnosť druhej ceny
 • Do prehľadu obratov pokladní doplnený export do csv formátu. Zostava prehľad obratov pokladní - jednoduchý report, ktorý je možné prezerať, triediť priamo na obrazovke, prípadne tlačiť. Dostupné v ponuke: Prehľady - Predaj - Pokladne - Obraty pokladní
 • Prehľad obratov za pokladníkov. Prehľad obratov pokladníkov na pokladniach v rozsahu od - do s počtom dní na pokaldni, obratom, počtom blokv a priemero na blok. Tlač podrobne alebo sumárne. Dostupné v ponuke: Prehľady - Predaj - Pokladne - Obraty pokladníkov
 • Import csv formátu prevodky. Formát csv - súbor s interným kódom a počtom kusov
 • Do cenníka tovarov doplnená možnosť zadávania druhej ceny spolu s obmedzením, po koľkých položkách v bloku sa má použiť druhá cena. Platí len pre pokladnicu
 • Export skladových kariet s pohybmi tovarov s vyplneným sériovým číslom.  Kombinácia kláves Alt+W alebo po stlačení pravého tlačítka myšky v ponuke Export CSV a pre EShop v okne skladových kariet
 • Doplnený import údajov cenníka z MRP systému reštaurácia
 • Do katalógu užívateľov doplnené‚ nastavenie práv pre katalóg vozidiel
 • Do prehľadov doplnený prehľad predaja s exportom do csv formátu pre Amerigo
 • Do katalógu užívateľov pridané polia Obmedzenie zliav a v takom prípade možnosť pevne nadefinovať zľavy - platí len pre POS pokladnicu

L.E.A. Obchodný systém 4.70

07.11.2017

 • Do cenníka tovarov pridané polia darček, cena darčeku a hodnota účtu pre darček
 • Do katalógu užívateľov pridané polia Obmedzenie zliav a v takom prípade možnosť pevne nadefinovať zľavy - platí len pre POS pokladnicu
 • Import csv súboru zo software firmy Amerigo - cenník tovarov, príjem tovaru

L.E.A. POS Pokladnica 4.60

07.11.2017

 • Aktuálna verzia pokladnice pre úpravy v obchode 4.70
 • Upravené obrazovky pri použití dotykového monitora

L.E.A. Obchodný systém 4.65

17.10.2017

 • Pridaná možnosť nastavenia pôvodného formátu tlače cenovej ponuky.
 • Default je nový formát

L.E.A. Obchodný systém 4.64

13.10.2017

 • Pridaný spôsob úhrady faktúry
 • Do prehľadu odberu za zákazníka pridaný stĺpec rabatová skupina
 • Možnosť nastavenia automatického odhlásenia zo systému pri nečinnosti

L.E.A. Obchodný systém 4.61

11.09.2017

 • Do tlače faktúry pridané číslo skladu
 • Do Nastavenia programu pridané www užívateľa
 • Do katalógu užívateľov pridaný email a telefón
 • Nový vzhľad tlače cenovej ponuky
 • Samostatná sekcia pre nastavenie cenových ponúk v Nastavení programu

Výkaz E104

04.05.2017

 • Pridaný modul 4105

L.E.A. Uafalan 5.7

08.02.2017

 • Kontrolný výkaz vo formáte od 01.01.2017
 • Faktúry s prenosom daňovej povinnosti do kontrolného výkazu
 • Úprava prenosu dodávateľských faktúr

L.E.A. obchod 4.40

21.10.2016

 • Tlač doplňujúcich údajov cenníka aj vo faktúrachg a sumárnych faktúrach
 • Nastavenie tejto možnosti v Nastavení
 • Doplnené triedenie do cenníka tovarov
 • Doplnená zostava do prehľadu predaného tovaru

L.E.A. Uafalan 5.6

01.08.2016

 • Maska účtov pre systém DRG
 • Vo výbere organizácie pri zostavách predĺžené pole na 50 znakov

Výkaz E 1-04 pre L.E.A. Uafalan verzia 1.14

22.07.2016

 • Do exportu XML vrátená hodnota nula zrušená 28.4.2016

L.E.A. Uafalan 5.5.9

26.05.2016

 • FIN 2-04 pre neziskové organizácie

Výkaz E 1-04 pre L.E.A. Uafalan verzia 1.13

17.05.2016

 • Nastaviteľná maska stredísk pre systém DRG

L.E.A. Uafalan 5.5.8

02.05.2016

 • Kontrolný výkaz DPH platný od 01.04.2016

Výkaz E 1-04 pre L.E.A. Uafalan verzia 1.12

28.04.2016

 • Zmena v XML v sekci 01_02 - TRZBY_ZP_STAC_DEN ak sú nula, tak sa generuje prázdne pole

L.E.A. Uafalan 5.5.7

28.04.2016

 • Úprava v generovaní cdv výkazu FIN 2-04
 • Úprava výpočtu vo FIN 5-04

L.E.A. Uafalan 5.5.6

27.04.2016

 • Výpočet VH vo výkaze FIN 2-04
 • Úprava zadávanie účtov do FIN 5-04
 • Možnosť editovať riadok 13 FIN 5-04
 • Úprava tlače FIN 4-04

L.E.A. Uafalan 5.5.5

26.04.2016

 • Na základe konzultácie s MF SR zmenený výpočet vo FIN 3-04 a 4-04

Výkaz E 1-04 pre L.E.A. Uafalan verzia 1.11

26.04.2016

 • Kód obce rozšírený z dôvodu nového označovania - Nastavenie programu

L.E.A. Uafalan 5.5.4

25.04.2016

 • Doplnený finannčný výkaz FIN 6-04 po 01.01.2016

L.E.A. Uafalan 5.5.3

25.04.2016

 • Fix vo finannčnom výkaze FIN 5-04 riadok 13

Výkaz E 1-04 pre L.E.A. Uafalan verzia 1.10

23.04.2016

 • Úprava exportu XML od 05.04.25016 - pridané SIDSJ_OBEC_KOD_SJ

L.E.A. Uafalan 5.5.2

22.04.2016

 • Upravený finančný výkaz FIN 5-04 po 01.01.2016
 • Fix riadku 39 výkazu 3-04 a 4-04

L.E.A. Uafalan 5.5.1

22.04.2016

 • Upravený finančný výkaz FIN 2-04 po 01.01.2016

L.E.A. Uafalan 5.5

21.04.2016

 • Doplnený finančný výkaz FIN 3-04
 • Doplnený finančný výkaz FIN 4-04
 • Tlač hromadného príkazu pre Tatra banku na tlačive Tatrabanky - V prípade viacerých položiek na príkaze ako 3 sa tlačí viac príkazov. Maximálny počet položiek 12. Nutné mať nainštalovaný Adobe PDF reader

Výkaz E 1-04 pre L.E.A. Uafalan

19.04.2016

 • Úprava exportu XML od 05.04.25016 - podľa NCZISK

L.E.A. Uafalan 5.4.4

09.03.2016

 • Fix BIC kódu Štátnej pokladnice
 • Fix pri pridávaní dodávateľskej faktúry priamo z bankového výpisu
 • Do exportu príkazu na úhradui vrátená možnosť DB-SEPA na žiadosť klienta
 • Export kontrolného výkazu CZ do XML formátu
 • Možnosť nastavenia evidencie kontrolného výkazu DPH pre Českú republiku
 • Pri nastavenom používaní KV pre CZ eviduje faktúry podľa špecifikácie KV CZ
 • Pri nastavenom používaní KV pre CZ tlačí výkaz podľa špecifikácie KV CZ
 • Fix pri editácii interného dokladu - pole Numerický kód - ak bolo prázdne nereagoval na Enter - ostával na pozícii

L.E.A. Uafalan 5.3.8

16.02.2016

 • Odpočítateľná daň do KV, znížený základ a odpočítateľná daň do priznania DPH
 • Fix v príkaze na úhradu - do XML sa neprenášal špecifický symbol

L.E.A. Uafalan 5.3.7

12.02.2016

 • Nové úvodné strany výkazov FIN 1-12, 3-04, 5-04, 7-04
 • Do rozpočtu pre výkaz FIN 1-12 pridané pole pre predopkladanú skutočnosť k 31.12, Toto pole sa pri update automaticky predplní schváleným rozpočtom
 • Úprava výkazu FIN 1-12 - doplnené pole predpokladaná skutočnosť k 31.12
 • Úprava exportu FIN 1-12 do csv formátu
 • Do dodávateľských faktúr doplnené polia pre znížený základ dane
 • Do automatického rozúčtovania možnosť zadať účtovanie zníženého základu dane  a rozdielu medzi základom dane a zníženým základom dane
 • Do tlače odberateľskej faktúry doplnené "prenesenie daňovej povinnosti" v prípade, že je zvolený druh DPH  - Dodanie tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou
  platiť daň príjemca, vtedy sa nastaví automaticky faktúra bez DPH a na faktúre sa vytlačí "Prenesenie daňovej povinnosti"

L.E.A. Uafalan 5.3.5

09.02.2016

 • Do dodávateľských faktúr doplnené do rozpisu DPH percento odpočtu a hodnota odpočtu  DPH
 • Do automatického rozúčtovania pridané možnosti definovať zaúčtovanie odpočítateľnej  DPH skupina A a B
 • Do automatického rozúčtovania pridané možnosti definovať zaúčtovanie rozdielu medzi DPH a odpočítateľnou DPH skupina A a B
 • Úprava XML exportu pre TABA - doplnený export SEPA XML pre Tatrabanka IB

L.E.A. Uafalan 5.3.3

03.02.2016

 • V nastavení programu - sekcia nastavenie možnosť zvoliť export XML SEPA bez diakritiky, nakoľko niektoré banky nie sú schopné akceptovať diakritiku v názve prijímateľa
 • Znak & automaticky konvertovaný na "and" pri exporte do XML SEPA
 • V prípade, že nie je vyplený BIC kód prijímateľa, tak sa neexportuje element BIC vôbec.
 • Pri exporte príkazu na úhradu sa pri príkazoch vystavených po 01.02.2016 zobrazí už len ponuka na export vo formáte XML SEPA
 • Do XML príkazu doplnené genrovanie účelu platby

L.E.A. Uafalan 5.3.2

02.02.2016

 • Rozšírený identifikátor platby v XML príkaze o dátum a čas

L.E.A. Uafalan 5.3

01.02.2016

 • Do príkazu na úhradu doplnený názov príjemcu
 • Zmena pri generovaní názvu súboru XML SEPA - do názvu ponúka aj číslo príkazu

L.E.A. Uafalan 5.2.8

29.01.2016

 • V XML SEPA hodnota doplenené lomítko pred VS z dôvodu korektného zobrazenia

L.E.A. Uafalan 5.2.7

29.01.2016

 • V XML SEPA hodnota FALSE zmenená na false (požiadavka spracovateľa)
 • Rozšírená databáza dodávateľských faktúr

L.E.A. Skladové hospodárstvo MZ SR 3.0

28.01.2016

 • Z dôvodu zavedenia systému DRG v zdravotníctve možnosť nastavenia masky stredísk na X999-99, kde X je ľubovoľný alfanumerický znak

L.E.A. Uafalan 5.2.5

28.01.2016

 • V hlavičke XML SEPA súboru vypustená sekcia ID

L.E.A. Uafalan 5.2.4

28.01.2016

 • Do katalógu firiem doplnený hromadný prepočet na IBAN - klávesy ALT+I

L.E.A. Uafalan 5.2.3

27.01.2016

 • Pri generovaní príkazu na úhradu zrušené staré formáty Formát 1 až 5
 • Doplnený formát XML SEPA štandard
 • V nastavení programu, sekcia Fakturácia možnosť nastaviť Faktúry s uplatnením dane po platbe, v takom prípade sa na faktúre tlačí text "Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby".  Týka sa len plátcov DPH
 • V dokladoch úprava užívateľských práv pre dvojklik myškou
 • Automatický prevod čísla účtu a numerického kódu banky na IBAN ak IBAN nie je vyplnený  v dodávateľských faktúrach, interných dokladoch, príkazoch na úhradu, v katalógu firiem
 • Do interných doplnený IBAN a BIC
 • Pri výbere interného dokladu do príkazu na úhradu vytiahne aj IBAN.
 • Zrušené povinné pole číslo účtu, musí byť vyplnwený účet alebo IBAN

L.E.A. Uafalan 5.2 akruálne účtovníctvo

07.01.2016

 • Z dôvodu zavedenia systému DRG v zdravotníctve možnosť nastavenia masky stredísk na X999-99, kde X je ľubovoľný alfanumerický znak

L.E.A. POS pokladnica verzia 5.0.4 pre organizácie MZ SR

15.12.2015

 • Fix exportu pokladničných dát aj do textového tvaru

L.E.A. POS pokladnica verzia 5.0.3 pre organizácie MZ SR

14.12.2015

 • Doplnený export pokladničných dát aj do textového tvaru na žiadosť užívateľov

Výkaz E 1-04 pre L.E.A. Uafalan

21.07.2015

 • Zrušená kontrola stredísk do výkazu na žiadosť užívateľov

L.E.A. Uafalan 5.1.2 akruálne účtovníctvo

24.04.2015

 • Zmena pri editácii riadku 27 výkazu FIN 3-04

L.E.A. Uafalan 5.1.1 akruálne účtovníctvo

23.04.2015

 • Fix riadku 43 výkazu FIN 3-04. Nesprávne napočítal riadky 44 až 46 do riadku 45.

Výkaz E 1-04 pre L.E.A. Uafalan

22.04.2015

 • Úprava exportu výkazu XML formátu. Stĺpec 21 nahradený TRZBY_ZP_VYKON

L.E.A. Uafalan 5.1.0 akruálne účtovníctvo

16.04.2015

 • Úprava exportu výkazu FIN 5-04 do csv formátu. V niektorých prípadoch sa nevyexportoval súbor

L.E.A. Uafalan 5.0.9 akruálne účtovníctvo

15.04.2015

 • Úprava výkazu FIN 5-04
 • Úprava úvodnej strany výkazu FIN 2-04
 • Fix riadku 2 výkazu FIN 3-04
 • Fix riadku 20 výkazu FIN 4-01

L.E.A. Uafalan 5.0.8 akruálne účtovníctvo

10.04.2015

 • Úprava úvodnej strany výkazu FIN 1-12
 • Úprava úvodnej strany výkazu FIN 5-04

L.E.A. Uafalan 5.0.7 akruálne účtovníctvo

09.04.2015

 • Úprava exportu výkazu FIN 3-04 do csv formátu. V niektorých prípadoch sa nedal vygenerovať výstupný súbor.

L.E.A. Obchod verzia 4.24

25.03.2015

 • Do katalógu vozidiel pridaná možnosť ukladania a zobrazovania scanovaných dokumentov vo formáte PDF (TP, Kontroly, a pod.)

L.E.A. Uafalan 5.0.5 pre všetkých užívateľov

25.03.2015

 • Export súvahy a výsledovky pre podnikateľov do formátu XML
 • Export úvodnej strany závierky neziskových organizácií do formátu XML
 • Úprava tlače úvodnej strany výkazu FIN 1a-12

L.E.A. Obchod verzia 4.22

12.03.2015

 • Pri nastavení tlače zákazníckého kódu a názvu vo faktúre sa tlačí ďaľší riadok faktúry s týmito údajmi

L.E.A. Uafalan 5.0.4 akruálne účtovníctvo

03.03.2015

 • V zadávaní účtov pre výkaz 3-04 a 4-01 rozšírené číslo stĺpca na 2 miesta

L.E.A. Uafalan 5.0.3 akruálne účtovníctvo, štandard, multi user, 9miest analytiky

26.02.2015

 • Výkaz FIN 4-01 pre akruálne účtovníctvo
 • Fix riadku 139 v súvahe podnikateľov

L.E.A. Uafalan 5.0.2 akruálne účtovníctvo

25.02.2015

 • Úprava exportu do CSV formátu FIN 1- 12 - odladené na dátach organizácie

L.E.A. Uafalan 5.0.1 akruálne účtovníctvo

25.02.2015

 • Úprava FIN 1-12 z dôvodu rôznych úprav funkčnej klasifikácie od 01.01.2015
 • Úprava exportu do CSV formátu FIN 1- 12
 • Nový výkaz FIN 3-04. Nutné zadefinovať si účty, ktoré sa do výkazu budú počítať

L.E.A. Uafalan 4.9.9 štandard (podnikatelia), Multi user, 9 miestna analytika

23.02.2015

 • Fix riadku 121 súvahy - pasíva po 31.12.2014

L.E.A. Uafalan 4.9.8 štandard (podnikatelia), Multi user, 9 miestna analytika

19.02.2015

 • Fix riadku 79 súvahy po 31.12.2014

 L.E.A. Uafalan 4.9.7 štandard (podnikatelia)

18.02.2015

 • Fix riadku 42 súvahy po 31.12.2014

L.E.A. Uafalan 4.9.6 pre organizácie MZ SR, Obce, NO, VÚC

11.02.2015

 • Doplnené riadky do výkazu FIN 5-04 - výpočet po 31.12.2014

L.E.A. Uafalan 4.9.5 pre organizácie MZ SR, Obce, NO, VÚC

05.02.2015

 • Nová úvodná strana pre individuálnu účtovnú závierku organizácií MZ SR
 • Pridaná tlač súvahy a výsledovky podľa posledných zmien formy pre organizácie MZ SR

L.E.A. Uafalan verzia 4.9.4

04.02.2015

 • Fix riadku 57 súvahy podnikateľov
 • Export do FDF formátu umožňujúceho tlač úvodnej stranu účtovnej závierky Neziskových organizácií v predpísanom formáte
 • Po exportovaní sa automaticky otvára PDF reader

L.E.A. Uafalan štandard 4.9.3

 • Doplnená maska súvahy platná od 31.12.2014
 • Doplnená maska výsledovky platná od 31.12.2014
 • Výpočet súvahy a výsledovky podľa masiek platných od 31.12.2014
 • Export do FDF formátu umožňujúceho tlač účtovnej závierky v predpísanom formáte
 • Pri exportovaní výsledovky možnosť pripojenia vypočítanej súvahy do exportovaného výkazu

L.E.A. Uafalan verzia 4.9.2

27.01.2015 release 2

 • Úprava v importe dodávateľských faktúr pri prenose dát - doplnený IBAN, BIC

 

 

image
 

HP Business Partner

Dodávame kvalitný HW od firmy Hewlett Packard. Tiež spotrebný materiál 

Viac ...

 

image
 

Autorised Installer

Certikát, ktorý nás oprávňuje poskytovať až 25 ročnú záruku na inštaláciu

Viac...

image
 

Leasing techniky

 S Grenke Leasing Vám zabezpečíme leasing výpočtovej techniky a software u nás vo firme

Viac...

image
 

Správa budovy

V softwarovej oblasti spolupracujeme so spoločnosťou zabezpečujúcou správu budov.

Viac ...