Správy:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Konto – systém reštauračného stravovania

 

je určený pre závodné stravovanie formou reštauračného predaja, t.j., stravník platí za odobranú stravu v momente odberu na pokladni systému pomocou identifikačnej karty, prípadne v hotovosti. Systém Vám v krátkom čase umožní dosiahnuť výborné výsledky a výrazne uľahčí prácu. Zároveň poskytuje veľké množstvo funkcií a prehľadov, ktoré pomôžu splniť celú škálu požiadaviek a potrieb užívateľa systému.

 

KONTO - stravovanie

 

pracuje v grafickom prostredí OS MS WINDOWS 95/98/Me/2000/NT/XP/W7/W8. Vďaka optimalizácii na výkon a 32 bitovej architektúre dokáže efektívne využívať všetky výhody operačného systému. Systém je dodávaný ako lokálna verzia pre jeden počítač, alebo plne sieťová verzia. KONTO – systém reštauračného stravovania je založený na vysoko výkonnej databáze architektúry Klient - Server, ktorá umožňuje rýchly prístup k dátam, okamžité vyhľadávanie a veľkú bezpečnosť údajov v prípade havárie počítačovej siete. Užívateľská obsluha systému je veľmi jednoduchá – daná prostredím MS Windows.

 

KONTO - stravovanie

 

bol vyvinutý vlastným tímom programátorov, preto je možné základnú verziu rozšíriť a doplniť o funkcie a služby tak, aby systém čo najviac vyhovoval požiadavkám užívateľa. Z rôznych jazykových verzií sú na našom trhu dostupné verzie SK a CZ. Programové produkty od spoločnosti Arkos sú dodávané modulárne, preto sa dajú jednoduchým spôsobom kombinovať a boli vyvíjané tak, aby spolupráca medzi jednotlivými stavebnými kameňmi Vášho systému bola čo najhladšia a najspoľahlivejšia.

 

 

KONTO - stravovanie

 

reaguje na požiadavky efektívnej organizácie závodného stravovania, skladby sortimentu poskytovanej stravy, výberu a chuti stravníkov. Sledovanie materiálových a tovarových tokov je hračkou. Predaj jedál a tovaru môže byť priamo zviazaný s obchodným systémom L.E.A. a skladovými zásobami.

 

KONTO - stravovanie

 

umožňuje jednoduchú tvorbu cenníkov jedál a tovarov, zaraďovanie stravníkov do organizačnej štruktúry.Samozrejmosťou je definícia organizačnej štruktúry na tri úrovne, zaraďovanie stravníkov do rôznych skupín, definovať skupinám prístupy na dni a časy, počty dotácií na deň a mesiac, platnosť nastavení v rozsahu od – do. 

 

 

KONTO - stravovanie

 

podporuje vytváranie vlastných cenníkov tovarov a jedál, ako aj import databáz stravníkov z iných systémov.  

 

Pre pracovníkov obsluhy sú pripravené nasledovné funkcie: 

 

 • Tvorba cenníkov
 • Zaraďovanie stravníkov
 • Narábanie s účtami stravníkov
 • Prehľady pohybov na účtoch stravníkov
 • Prehľady čerpania účtov
 • Podklady pre fakturáciu
 • Exporty databáz do txt a Excel formátu
 • Prenosy dát medzi vzdialenými pracoviskami
 • Štatistické prehľady

 

KONTO - stravovanie

 

má k dispozícii  viacero pohľadov na položky, ktoré boli spracované systémom. Štatistické prehľady je možné spracovať v ľubovoľnom okamihu práce. Vzniknuté zostavy môžete filtrovať, tlačiť, prezerať na obrazovke, spočítavať podľa nastavených filtrov, prípadne exportovať údaje do formátu MS Excel. Do formátu MS Excel ako aj do textového tvaru je možné exportovať väčšinu súborov databázy. Pre podporu kancelárskych prác sú k dispozícii rôzne druhy tlače (tlač obálok, etikiet,......). Aby sme uľahčili prácu ekonómov, je aplikované prepojenie na systém mzdovej agendy prenosom dát. Prenos dát do mzdových systémov je riešiteľný individuálne podľa požiadavky.

 

KONTO - stravovanie

 

zaručuje prácu v reálnom čase, umožňuje odsledovať všetky pohyby a finančné toky. V prípade potreby máte možnosť nazrieť do súboru Pomoc, ktorý je prístupný v každom okamihu práce. Pre jednoduchosť obsluhy je umožnené dynamické nastavovanie vlastností systému pre jednotlivých užívateľov. Program využíva pre prácu s databázou systém, ktorý umožňuje rýchle vyhľadávanie podľa ľubovoľného kritéria, zrýchlené vyhľadávanie materiálov zadávaním čísiel alebo písmen bez nutnosti príkazu na vyhľadávanie. Systém umožňuje vytvárať rôzne tlačové zostavy, filtrovať databázy, využívať podporné katalógy, kalendár, kalkulátor. Údržba dát v prípade zlyhania počítača alebo výpadku napájania je od základu prepracovaná a je umožnená priamo v programe s možnosťou výberu konkrétneho súboru.

 

KONTO - stravovanie

 

má ako svojú druhú súčasť  pripojenú POS pokladnicu, ktorá umožní využívať výhody systému pri predaji za hotové a na kredit. Počet pokladníc pripojených k systému závisí len od počtu klientských licencií. POS pokladnica má všetky funkcie štandardnej pokladnice a navyše je ju možné priamo prepojiť na systém skladového hospodárstva, čím je sledovanie toku materiálov a tovarov vo Vašej firme hračkou. Každý pokladničný blok, ktorý vznikne na pokladnici je archivovaný a ku každému bločku je priradená výdajka tovaru zo skladu. 

 

POS pokladnica  systému Konto je kreditná a hotovostná pokladňa, ktorá eviduje všetky pohyby, ktoré sú spojené s predajom jedál a tovaru cez pokladňu. Cez pokladňu je každý stravník identifikovaný svojou identifikačnou kartou a na základe nastavenia systému je mu vypočítaná cena stravy, podľa toho, či má alebo nemá nárok na dotáciu zamestnávateľa. Zároveň sa kontroluje stav jeho účtu a na každom potvrdení o výdaji stravy je aktuálny zostatok účtu stravníka. Cenník tovarov a jedál je variabilný a nie je obmedzený počtom položiek. K predaju doplnkového sortimentu, ako sú nápoje, šaláty, cukrovinky je možné využiť snímač čiarového kódu. Ceny jedál pre závodné stravovanie môžu byť definované pre každú skupinu stravníkov samostatne. Pokladňa podporuje dvanásť typov pokladničných tlačiarní, niekoľko typov zákazníckych display-ov, ovláda elektronickú zásuvku na peniaze, čítačku identifikačných kariet. Karty môžu byť magnetické, chipové alebo bez-dotykové. POS pokladnica umožňuje tiež vystavovať automaticky pokladničné bloky na úhradu dodacích listov, obsluhovať snímače čiarového kódu, zákaznícke display-e a niekoľko typov tlačiarní. Pre vysokonáročných zákazníkov je možné pripojiť k pokladnici dotykovú obrazovku a celú prácu pokladne ovládať dotykom prsta na obrazovke.

Pre potreby obsluhy sú pripravené pomocné funkcie:

 

 • Prezeranie cenníkov
 • Prezeranie skladu
 • Vyhľadávanie v cenníku
 • Práca s databázou stravníkov
 • Stav zásob
 • Dodacie listy
 • Kalendár
 • Kalkulátor s páskou
 • Prehľad predaného tovaru
 • Tlač kontrolnej pásky
 • Zobrazenie stavu objednanej a nevydanej stravy podľa jedálneho lístka

 

Každú pokladnicu je možné nastaviť tak, aby predávala z jedného, Vami zvoleného skladu, čo v prípade viacerých pracovísk prináša veľkú výhodu pri sledovaní zásob. Nastavením práv pre jednotlivých pokladníkov dokážete zamedziť všetkým neželaným operáciam s hotovosťou na pokladni. Táto možnosť je samozrejme len v prípade, ak je Konto napojené na obchodný systém L.E.A..

 

image
 

HP Business Partner

Dodávame kvalitný HW od firmy Hewlett Packard. Tiež spotrebný materiál 

Viac ...

 

image
 

Autorised Installer

Certikát, ktorý nás oprávňuje poskytovať až 25 ročnú záruku na inštaláciu

Viac...

image
 

Leasing techniky

 S Grenke Leasing Vám zabezpečíme leasing výpočtovej techniky a software u nás vo firme

Viac...

image
 

Správa budovy

V softwarovej oblasti spolupracujeme so spoločnosťou zabezpečujúcou správu budov.

Viac ...