e-Kasa plne funkčná

Počítačová e-KASA s naším software

  • Certifikované riešenie spojené s naším pokladničným software L.E.A. POS
  • Nasadené v ostrej prevádzke
  • Aktuálne vo verzii 6.1.21
  • Výber z viacerých zariadení
  • Upgrade existujúcich fiškálnych tlačiarní alebo dodávka nových tlačiarní e-kasa podľa voľby odberateľa
  • Dodávka kompletného vybavenia pre prevádzku všetkých druhov prevádzok (obchod, reštaurácia, kaviareň, služby ...)
  • Pre ďaľšie informácie klinkine na L.E.A. POS pokladnica
  • Preprcované grafické zobrazenie stolov - užívateľ si vie stoly posúvať ľubovoľne po obrazovke
  • Teraz aj s možnosťou nákupu na splátky v spolupráci so spoločnosťou Grenke Leasing