L.E.A. - POS pokladnica

  

L.E.A. - POS pokladnica je počítačová registračná pokladnica pracujúca v prostredí MS Windows v spolupráci s fiškálnym modulom Pegas FM06. Windows verzia nadväzuje na niekoľkoročný systém určený pre MS DOS. Do roku 2011 bolo možné k systému pripojiť ľubovoľnú tlačiareň, pretože fiškálny modul bol vo vnútri počítača, zmenou zákona pokladnica v slovenskej verzii pracuje výhradne s fiškálnym modulom Pegas FM06. V českej a nemeckej jazykovej mutácii je možné pripojiť ľubovoľnú bločkovú tlačiareň alebo klasickú stolovú, prípadne sieťovú tlačiareň.

L.E.A. POS Pokladnica je prepojiteľná na ostatné programy z rodiny L.E.A. a tiež na stravovacie systémy Konto a Menu. Pracovať môže samostatne v neobmedzene čo do zamerania prevádzky - obchiod, reštaurácia, kaviareň, bar, servis ... Jednoduchým nastavením ju môžete používať s dotykovou obrazovkou - vhodné najmä v reštauračných prevádzkach. Umožňuje evidenciu objednávok na stoly, osoby a ich následné spracovanie do fiškálnej účtenky. Samozrejme, okrem kontroly na prítomnosť fiškálneho modulu a zamedzenia práce pri jeho poruche, súčasťou sú aj prehľady predaného tovaru, prílohy dennej uzávierky, objednávky do kuchyne, na bar. Nastavovanie práv obsuhy, sledovanie tržieb podľa jednotlivých užívateľov. Storno blokov, denná uzávierka, počítačová mesačná, ktorá nemá vplyv na fiškálnu, zálohovanie dát pokladnice. V prípade používania dotykovej obrazovky jednoduché grafické definovanie rozloženia Vašej prevádzky pre jednoduché, graficky orientované objednávanie a vytváranie účteniek. Vernostný systém s rôznymi spôsobmi zľiav. Samozrejme podpora snímačov čiarového kódu rôznych prevedení pre použitie v obchode. Nastavením premeníte pokladnicu na evidenciu receptov a poukazov v lekárni. Vtedy doporučujeme použiť aj L.E.A. Obchod v režime lekáreň.

Pri použití so systémom Konto alebo Menu výpočet dotácií na stravu podľa definície v systéme, zákaznícke účty, bezhotovostné platby stravníkov, stav ich účtu na každej účtenke.