L.E.A. - Účtovná pokladňa

 

 

  Programové vybavenie L.E.A. - Účtovná pokladňa je určené pre evidenciu pokladničných dokladov príjmu a výdaja pomocou osobného počítača. Dodávané je vo verzii lokálnej, t.j. pre jeden počítač, alebo vo verzii sieťovej. Pracuje v prostredí Windows z čoho vyplývajú nároky na technické vybavenie použitých PC, ale aj princíp obsluhy programového vybavenia, ktorý je zhodný s ostatnými produktami našej výroby pre toto prostredie.

 

 

 

    Tento produkt je taktiež prepojitelný s obchodným systémom L.E.A. obchod, kde vám umožňuje vystavovať pokladničné doklady priamo na základe faktúr vyhotovených v tomto obchodnom systéme. To znamená, že vďaka tomuto programu značne zjednodušíte svoju prácu, najmä ak vystavujete väčšie množstvo faktúr a klienti vam ich uhrádzajú v hotovosti. Ak nemáte registračnú pokladnicu je to vlastne najlacnejšia forma príjmu finančnej hotovosti.

 


 

Funkcie programového vybavenia L.E.A. Účtovná pokladňa

 • Evidencia pokladničných kníh - až 999
 • Kompletná evidencia dokladov príjmu a výdaja
 • Katalógy :
  • definícia pokladní
  • organizácií
  • druhov pohybov
  • peňažných mien
  • kurzový lístok
  • užívateľov
 • Aktuálny prehľad stavu pokladne
 • Prehľady zoznamu organizácii, druhov pohybov, peňažných mien...
 • Prehľady :
  • pokladničnej knihy
  • dokladov podľa účelu
  • dokladov za účel
  • dokladov za organizáciu
  • DPH vstup - výstup
 • Prenosy dát a exporty databáz

 

  L.E.A. Účtovná pokladňa využíva pre prácu s databázovými súbormi systém, ktorý umožnuje rýchle vyhľadávanie podľa ľubovolného kritéria, zrýchlené vyhľadávanie dokladov zadávaním čísiel alebo písmen bez nutnosti príkazu na vyhľadávanie. To znamená, že ak potrebujete v databáze pokladničnej knihy XYZ nájsť napr. firmu ARKOS, stačí stlačiť písmeno A a zoznam dokladov ktoré sú štandartne zoraďované podľa čísla dokladu sa vám preusporiada. Ak máte viacej klientov ktorých obchodný názov začína písmenom A, pokračujete AR... a doklady máte zoradené podľa abecedy. Systém obsahuje aj kalendár a kalkulátor. Ochrana dát v prípade zlyhania počítača, alebo výpadku napájania je od základu prepracovaná. Vhodné je doplniť túto aplikáciu automatickým zálohovaním L.E.A. Zálohovanie.