Budujeme optické a metalické siete.

 

Máme niekoľkoročné skúsenosti v návrhu, projektovaní a samotnej realizácii. Disponujeme vyškoleným tímom pracovníkov. Súčasťou každej realizácie je certifikačné meranie pomocou špeciálneho meracieho prístroja. Výstupom pre zákazníka je podrobný merací protokol. Realizujeme metalické siete kategórie 5e až 6a. Optické prepojenia dnes už vačšinou s použitím kábla single mode, v niektorých prípadoch, napríklad pre prepojenie serverovní využijeme multi módové vlákno. 

Každá realizácie je vopred pripravená v spolupráci so zákazníkom, kedy spracujeme všetky jeho požiadavky a pripravíme podrobný realizačný projekt v tlačenej i elektronickej podobe. Na záver realizácie odovzdávame spolu s protokolmi o meraní aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia opäť v tlačenej ako i elektronickej podobe. Navrhneme a realizujeme nielen samotnú štruktúrovanú kabeláž, ale navrhneme a dodáme aj aktívne prvky celého sieťového systému. V prípade záujmu budeme takúto sieť aj spravovať. 

 


 

Ukážka realizácie serverovne v prietoroch budovy BBC V, október 2013. Použitých 24 km metalického kábla, 1054 konektorov RJ45. Kabeláž zakončená v dvoch 19" dátových rozvádzačoch 42U s hĺbkou 900mm. Prepoj so sekundárnou serverovňou optický kábel 12 vlákien multi mód, single módový kábel v rezerve.