Správy:

 • L.E.A.Uafalan verzia 9.7.1
  Úprava tlače likvidačného listu  Tlačí sa IBAN miesto čísla účtu Doplnená tlač čísla objednávky
  06. august 2023
  Viac...
 • L.E.A.Uafalan verzia 9.6.4
  Export súhrnného výkazu DPH do XML formátu Úprava v súvahe neziskových organizácií Súhrnný výkaz DPH - export do aktuálneho formátu...
  08. marec 2023
  Viac...
 • 1
 • 2
 • 3
 • Ukladanie scanovaných dokladov do databázy, nové FIN výkazy, export XLS pre zverejňovanie došlých faktúr

 • Úprava synchronizácie databáz pre užívateľov pouzívajúcich automatické synchronizovane  databáz
 • Do dodávateľkých faktúr doplnené polia pre číslo objednávky a číslo zmluvy, z dôvod exportu pre zverejňovanie
 • Do exportu pre zverejňovanie zahrnuté dve nová polia dodávateľkých faktúr
 • Úprava databázy bankových výpisov - doplnené pole pre synchronizovanie dát
 • Úprava vo výkaze FIN 4-04 - estetické úpravy
 • Úprava v podkladoch pre priznanie DPH - §69 sa prenášal aj do riadku 21, resp 22
 • Do exportu XLS doplnený export dodávateľských faktúr pre účely zverejňovania
 • Doplnené označovanie synchronizácie jednotlivých dokladov so vzdialenými stanicami. Je to prepdpoklad pre použitie automatizovanej synchronizácie dát medzi dvoma  serverami
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k dodávateľským faktúram. Scan vo formáte PDF sa uloží do databázy a jeho kópia na disku nie je viac potrebná
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k interným dokladom
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k pokladničným dokladom
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k odberateľským faktúram
 • Nový výkaz FIN 2-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 3-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 4-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 5-04 pre rok 2022
image
 

HP Business Partner

Dodávame kvalitný HW od firmy Hewlett Packard. Tiež spotrebný materiál 

Viac ...

 

image
 

Autorised Installer

Certikát, ktorý nás oprávňuje poskytovať až 25 ročnú záruku na inštaláciu

Viac...

image
 

Leasing techniky

 S Grenke Leasing Vám zabezpečíme leasing výpočtovej techniky a software u nás vo firme

Viac...

image
 

Správa budovy

V softwarovej oblasti spolupracujeme so spoločnosťou zabezpečujúcou správu budov.

Viac ...