• Nové funkcie

  • Pri tlači príkazu na úhradu rozšírené pole BIC
  • Likvidačný list dodávateľskej faktúry doplnený doplňujúci rozpis DPH do tlače
  • Export fakturačných položiek do formátu XLS
  • V exporte FIN 2-04 doplnené číslovanie pasív na 4 miesta z pôvodných 3