Spoločnosť ARKOS spol. s r.o. vznikla v roku 1996, so zameraním na vývoj a distribúciu informačných systémov. V prvých rokoch svojej činnosti to bol vývoj databázových systémov pre MS DOS v prostredí Borland Pascal. 

 

Od roku 1996 sme dodávali a vyvíjali aplikácie pre:

 • Skladové hospodárstvo
 • Obchodný systém
 • Software pre POS Registračná pokladňa (POS HD 2000), 
 • Jednoduché a Podvojné účtovníctvo (Uafalan), 
 • Systém pre Lekáreň, 
 • Reštauračné, objednávkové a kombinované systémy

 

V roku 1997 sme vyvinuli objednávkový systém pre závodné stravovanie s použitím bezkontaktných kariet, ktorý už bežal na platforme Windows 95/98 s použitím ovládačov pre riadenie snímačov kariet ešte v prostredí MS DOS. Systém bol inštalovaný v ČZ Strakonice a pracoval tam bez zmeny až do roku 2012. HW snímačov bezkontaktných kariet bol od Cominfo CZ, a.s.

 

V roku 1998 sa stravovací systém celý postavil na platforme Windows spolu s ovládačmi čítačiek a použila sa databáza SQL. Pribudlo riadenie nápojových automatov a systém výdaja stravy bez objednávania – na registračnej pokladnici spolu s možnosťami využitia kartových systémov – účty stravníkov, počítanie dotácií, …. Systém bol postupne implementovaný v:

 

 • HVB bank Praha, 
 • ČSAD Vyškov u Brna, 
 • Dopravní podnik mesta Brna, 
 • Poštová banka Bratislava, 
 • VÚB Mlynské Nivy Bratislava
 • Sodexho Bratislava 

 

Stravovací systém s použitím registračnej pokladnice bez objednávania je používaný dodnes na MZ SR – prevádzka Sodexho.

 

Postupom času a napredovaním vo vývoji informačných technológií sme prešli so všetkými aplikáciami na operačné systémy MS Windows. V dnešnej dobe všetky pracujú s databázou Klient - Server (Turbo power Flash Filer), respektíve MS SQL.

 

Skladové hospodárstvo, Obchodný systém, POS registračné pokladnice s fiškálnymi tlačiarňami (modulmi) Pegas FM06, podvojné účtovníctvo dodávame, rozvíjame a udržiavame od úplného prechodu software na Windows v roku 1999 do dnešného dňa.

Našimi klientami sú napr.:

 • organizácie MZ SR pre podvojné účtovníctvo a skladové hospodárstvo, 
 • BDR Consult s.r.o. (audit, účtovníctvo)
 • Transkontakt, s.r.o.  a jeho dcérske spoločnosti (obchod, účtovníctvo, pokladnice)
 • Spirit Sport, IC Design – maloobchodné predajne
 • IDM-CAR s r.o. - obchod, servis
 • MPM Auto s.r.o. - servis, obchod

Spoločnosť sa venuje aj predaju počítačového hardware, do roku 2007 hlavne NoName, od konca roku 2007 výhradne výrobky HP a Dell. Sme HP Bussines partner a Dell direct partner.  Dodávame PC, notebooky, Servery. Sieťový hardware preferujeme Cisco.

 


 

V roku 2008 sa začala spoločnosť vo väčšej miere venovať návrhu, projektovaniu a realizácii štruktúrovaných kabeláží metalických aj optických. Postupom času sme získali certifikát KELine Authorized Installer, ktorý nás oprávňuje poskytovať záruku 25 rokov na inštalácie štruktúrovanej kabeláže s produktami KELine. 

 

 

Našimi zákazníkmi sú napr.:

 • SAP Slovensko a.s, 
 • Asseco Solutions, a.s., 
 • Nissan Europe
 • IDM-CAR  (predajňe a servis Renault, Dacia, Opel, Hyundai)

 

spolupracujeme s GTS slovakia (realizovali sme metalickú kabeláž v budove Bratislava Korzo Shopping park pre GTS), Türk Telekom, Slovak Telekom, Rainside pre realizáciu prepojov vačšinou optických.

 

V roku 2008 sme sa presťahovali do budovy BBC V a spoluprácu so správcom budovy skupinou Wingroup sme rozšírili z pôvodného software pre výpočet nájomného a rozúčtovanie nákladov na jednak údržbu niektorých rozvodov budov v ich správe a zároveň od začiatku roku 2008 vyvíjame a udržiavame softwarové vybavenie Winsoft, ktoré zahrňuje v sebe moduly pre správu budov. To znamená evidencia nájomných zmlúv, nájomníkov, majiteľov budov, správcov, kompletného zariadenia budov, povinné kontrolné úkony na zariadeniach spolu s watch dog-om pre upozorňovanie na blížiace sa termíny, požiadavky klientov, atď …. Tento software sa neustále vyvíja a rozširuje podľa požiadaviek zadávateľa. Pracuje v prostredí Windows na databáze MS SQL. Jeho časťou je aj wingroup helpdesk – webovo orientovaná aplikácia pre zadávanie požiadaviek klientami.

 

V budove sa zároveň staráme o chod niektorých technológií. Vybudovali sme serverovňu a projektovali sme optické prepojenie všetkých spravovaných budov. Celý systém pracuje na sieťových zariadeniach Cisco, ktorých chod a nastavovanie tiež zabezpečujeme. Servery sú HP, zatiaľ bez virtualizácie. Na tieto služby poskytujeme servis 24/7/365.

 

V súčasnej dobe sa zameriavame najmä na:

 

 • Návrh, projektovanie a realizácia počítačových sietí - metalická a optická štruktúrovaná kabeláž
 • Návrh, projektovanie a dodávky aktívnych prvkov počítačových sietí vrátane ich správy. Orientácia hlavne na aktívne komponenty Cisco
 • Návrh, projektovanie a realizácia kamerových systémov s použitím IP kamier, prípadne analógovych kamier
 • Návrh, projektovanie a realizácia elektronických zabezpečovacích systémov s orientáciou na výrobky Paradox
 • Vývoj a dodávka software na kľúč na platforme Windows
 • Vývoj a dodávka ekonomických systémov podvojného účtovníctva, obchodu, skladového hospodárstva a počítačových registračných pokladníc na platforme Windows
 • Dodávka počítačového hardware - desktop PC, notebooky, servre, diskové polia, NAS systémy, tlačiarne, a pod. s orientáciou na produkty HP a Dell
 • Návrh, projektovanie a realizácia rozvodov satelitného signálu v budovách s mnohonásobným pripojením koncových zariadení