• Úprava generovania výkazu FIN 1-12

  • Kopírovanie operácií pri vytváraní kópie dodávateľskej a odberateľskej faktúry
  • Nové funkcie