Nový výkaz pre rok 2018

 

Doplnené ukladanie stĺpcov 4105 a 4103