• Do tlače zákazkového listu pridaný text so súhlasom so spracovaním osobných údajov

    • Nastavenie tohoto textu je možné v Nastavení sekcia Zákazky
    • Pridaný spôsob počítania zliav pre zákaznícke karty
    • Do prehľadu obratov pokladní pridané pole návštevnosť
    • Zostava vystavených faktúr podľa užívateľov
    • Doplnené logovanie otvárania a editovania súboru zákazníkov