• Nová zostava účet podľa stredísk sumárne

  • Fix riadku 50 FIN 4-04
  • Fix opravy riadku FIN 5-04