• Do cenníka tovarov pridané polia druhá cena tovaru, počet kusov pre druhú cenu

  • Pri editácii ceny v ponuke povolená editácia cenníkovej ceny
  • Do prehľadu obratov pokladní doplnený export do csv formátu. Zostava prehľad obratov pokladní - jednoduchý report, ktorý je možné prezerať, triediť priamo na obrazovke, prípadne tlačiť. Dostupné v ponuke: Prehľady - Predaj - Pokladne - Obraty pokladní
  • Prehľad obratov za pokladníkov. Prehľad obratov pokladníkov na pokladniach v rozsahu od - do s počtom dní na pokaldni, obratom, počtom blokv a priemero na blok. Tlač podrobne alebo sumárne. Dostupné v ponuke: Prehľady - Predaj - Pokladne - Obraty pokladníkov
  • Import csv formátu prevodky. Formát csv - súbor s interným kódom a počtom kusov
  • Do cenníka tovarov doplnená možnosť zadávania druhej ceny spolu s obmedzením, po koľkých položkách v bloku sa má použiť druhá cena. Platí len pre pokladnicu
  • Export skladových kariet s pohybmi tovarov s vyplneným sériovým číslom.  Kombinácia kláves Alt+W alebo po stlačení pravého tlačítka myšky v ponuke Export CSV a pre EShop v okne skladových kariet
  • Doplnený import údajov cenníka z MRP systému reštaurácia
  • Do katalógu užívateľov doplnené‚ nastavenie práv pre katalóg vozidiel
  • Do prehľadov doplnený prehľad predaja s exportom do csv formátu pre Amerigo
  • Do katalógu užívateľov pridané polia Obmedzenie zliav a v takom prípade možnosť pevne nadefinovať zľavy - platí len pre POS pokladnicu