• Ukladanie scanovaných dokladov do databázy, nové FIN výkazy, export XLS pre zverejňovanie došlých faktúr

 • Úprava synchronizácie databáz pre užívateľov pouzívajúcich automatické synchronizovane  databáz
 • Do dodávateľkých faktúr doplnené polia pre číslo objednávky a číslo zmluvy, z dôvod exportu pre zverejňovanie
 • Do exportu pre zverejňovanie zahrnuté dve nová polia dodávateľkých faktúr
 • Úprava databázy bankových výpisov - doplnené pole pre synchronizovanie dát
 • Úprava vo výkaze FIN 4-04 - estetické úpravy
 • Úprava v podkladoch pre priznanie DPH - §69 sa prenášal aj do riadku 21, resp 22
 • Do exportu XLS doplnený export dodávateľských faktúr pre účely zverejňovania
 • Doplnené označovanie synchronizácie jednotlivých dokladov so vzdialenými stanicami. Je to prepdpoklad pre použitie automatizovanej synchronizácie dát medzi dvoma  serverami
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k dodávateľským faktúram. Scan vo formáte PDF sa uloží do databázy a jeho kópia na disku nie je viac potrebná
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k interným dokladom
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k pokladničným dokladom
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k odberateľským faktúram
 • Nový výkaz FIN 2-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 3-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 4-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 5-04 pre rok 2022