Správy:

 • L.E.A.Uafalan verzia 9.9.16
  Drobné úpravy vo FIN 4-04 a 5-04 Zmena pri zadávaní definície  FIN 4-04 pre rok 2024 rozah stĺpcov Zmena v exporte FIN 5-04 symbol ENFV zmenený...
  24. apríl 2024
  Viac...
 • L.E.A.Uafalan verzia 9.9.14
  Zmena exportu FIN 4-04 Zmena exportu výkazu FIN 4-04 pre rok 2024. K dispozícii všetky varianty v aktuálnej verzii
  20. apríl 2024
  Viac...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Export súhrnného výkazu DPH do XML formátu

 • Úprava v súvahe neziskových organizácií

 • Súhrnný výkaz DPH - export do aktuálneho formátu XML

Na faktúre netlačí IBAN

IBAN na faktúre sa vytlačí, ak si v Nastavení programu sekcia Fakturácia zvolíte položku Tlačiť IBAN na faktúrach. Samozrjeme je nutné ho zadať do dát užívateľa, prípadne ak využívate pre tlač faktúr katalóg bankových účtov, tak aj tam.

Viem exportovať kontrolný výkaz DPH pre elektronické podanie?

Samozrejme, súčasťou vygenerovaného kontrolného výkazu je export do formátu XML, ktorý môžete importovať do aplikácie e-Dane, alebo priamo na portál finančnej správy. Druhý spôsob je export / import do formátu scv, ktorý môžete použiť pre kontrolu, prípadne si do kontrolného výkazu natiahnuť dáta z iného systému. Popis štruktúry csv súbor nájdete v Pomoc - Novinky.

Niektoré zostavy mi nefungujú pod Windows 7. Kde môže byť problém?

Pri Windows 7 a Windows 8 je nutné nastaviť v ovládacom paneli - miestne a jazykové nastavenia formát dátumu - krátky dátum (short date) na dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy). Potom už všetky zostavy pracujú normálne.

V odberateľských faktúrach by sa mal zobrazovať prepočet na EURO. Nefunguje. Prečo?

Aby fungoval automatický prepočet na EURO v odberateľských faktúrach, je nutné vystavovať faktúry pomocou fakturačných položiek. Zároveň je nutné nastaviť v Nastavení sekcia Fakturácia položku Automatický výpočet sumy faktúry. Pokiaľ píšete sumu na úhradu do voľného textu faktúry, tak toto program prepočítať nevie, pretože je to voľný text.

Po reštartovaní počítača, sa spustí FF server 2.13, ale nedá sa na neho pripojiť protokolom TCP/IP. Musíme server zastaviť a opätovne spustiť.

Problém je pravdepodone v IP adrese počítača. Pokiaľ je adresa získavaná dynamicky, môže sa stať, že server už beží, ale adresa ešte nie je. Riešenie: Nastavte Flash Filer server pre protokol TCP/IP, tak, aby pracoval na "All interfaces". Potom už bude všetko v poriadku.

Nový program sa v sieti pripája pomalšie ako pôvodný

Je to dané vlastnosťou klienta. Nastavte v programe účtovníctvo do kolónky Server flash filer server, ktorý používate v tvare Meno Servera@IP adresa servera. Napr. Server@192.168.1.10. Potom klient nehľadá server, ale pripojí sa priamo na ten Váš a spojenie je takmer okamžité.

Vystavovanie faktúr po 01.01.2009

Po 01.01.2009 sa faktúry vystavujú len v domácej mene. A tou je Euro. Pokiaľ by ste chceli vystaviť faktúru za rok 2008 v SKK, je nutné zmeniť obdobie a dátum vystavenia faktúry zadať 31.12.2008.

Faktúra je vystavená v 01/2009, ale stále prepočítava Euro na SKK ako v roku 2008

Chyba je určite v dátume vystavenia faktúry. Pri tlači duálneho zobrazenia vo faktúre je totiž dôležitý dátum vystavenia dokladu. Obdobie 01/2009 len nastavilo domácu menu Euro.

Pokladničné doklady v Eur

Po 01.01.2009 je nutné otvoriť novú pokladničnú knihu v domácej mene a tou je EUR. Pokiaľ zadáte do definície knihy niečo iné (napr. EURO), tak program to chápe ako cudziu menu a na doklade sa nebude tlačiť duálne zobrazenie prepočtu na SKK.

Ako previesť zostatky z SKK na Euro? Je k tomu potrebná ročná uzávierka?

Prevod zostatkov z SKK na EUR je komplex funkcií, ktoré boli do 30.01.2009 blokované. Sú k dispozícii, ale je nutné nastaviť pre užívateľa prístup na tieto operácie. Delia do troch častí: Prepočet evidencie, účtovných operácií a účtovného rozvrhu. Prepočet dokladov nevyžaduje ročnú uzávierku, ale prepočet operácií a osnovy ju vyžaduje. Podobne, je doporučené pred spustením repočtu operácií spustiť výmaz obdobia, aby sa prepočítali na Euro len tie operácie, ktoré nevypadli zo systému.

Čo sa deje pri prepočte účtovného rozvrhu na Eur?

Prepočet účtovného rozvrhu na EUR vychádza zo súboru ročnej uzávierky za rok 2008. Odtialľ prevezme všetky stavy v SKK a prepočíta jednotlivé analytické účty na EUR konverzným kurzom. Potom prepočíta syntetické účty v EUR. Máte možnosť opraviť analytické účty, pokiaľ je to nutné (napr. 314, 324) a takúto tabuľku previesť do osnovy. Pokiaľ je nejaký rozdiel zo zaokrúhľovania, program si ho prevedie do počiatočného stavu účtu 378 alebo 379, tento mu musíte zadať pri zápise. Túto operáciu je možné opakovať ľubovoľný počet krát, pokiaľ by ste zistili, že ste spravili chybu. Protokol otvorenia roku 2009 v SKK a EUR, ktorý vzniká pri zápise do osnovy je možné tlačiť aj samostatne v ponuke.

Nastavenie DPH po 01.01.2011

Po 01.01.2011 je nastavenie DPH veľmi jednoduché. V nastavení parametrov programu, sekcia Nastavenie, skupinu s 19% DPH zmeníte na 20% DPH. Zároveň nastavte skupiny C a D na pôvodnú DPH (10, 19) s platnosťou do 31.12.2010. Uložte nastavenie pomocou tlačítka OK

Aké sú minimálne požiadavky na systém L.E.A.?

Stačí Vám ľubovoľný počítač PC s operačným systémom Windows (alebo MAC s Parallels desktop + Windows). Postačí Vám 25MB voľného miesta na disku na inštaláciu programu + 20MB až 2GB diskového priestoru pre Vaše dáta. Samozrejme pripojenie na lokálnu počítačovú sieť, pokiaľ chcete pracovať s programom viacerí.

 

Práca v sieti?

Program pracuje s architektúrou Klient - Server. V prípade potreby používania v sieťovom prostredí využíva protokol tcp/ip na komunikáciu so serverom. Použitie je možné v sieti LAN i WAN

 

image
 

HP Business Partner

Dodávame kvalitný HW od firmy Hewlett Packard. Tiež spotrebný materiál 

Viac ...

 

image
 

Autorised Installer

Certikát, ktorý nás oprávňuje poskytovať až 25 ročnú záruku na inštaláciu

Viac...

image
 

Leasing techniky

 S Grenke Leasing Vám zabezpečíme leasing výpočtovej techniky a software u nás vo firme

Viac...

image
 

Správa budovy

V softwarovej oblasti spolupracujeme so spoločnosťou zabezpečujúcou správu budov.

Viac ...