Správy:

 • L.E.A.Uafalan verzia 9.1.5
  Ukladanie scanovaných dokladov do databázy, nové FIN výkazy, export XLS pre zverejňovanie došlých faktúr Úprava synchronizácie databáz...
  10. august 2022
  Viac...
 • L.E.A.POS pokladnica 6.5
  Automatické zaokrúhlenie pri platbe v hotovosti od 1.7.2022 Automatické zaokrúhlenie pri platbe v hotovosti Pri platbe kartou sa nezaokrúhľuje Resend...
  28. jún 2022
  Viac...
 • 1
 • 2
 • Ukladanie scanovaných dokladov do databázy, nové FIN výkazy, export XLS pre zverejňovanie došlých faktúr

 • Úprava synchronizácie databáz pre užívateľov pouzívajúcich automatické synchronizovane  databáz
 • Do dodávateľkých faktúr doplnené polia pre číslo objednávky a číslo zmluvy, z dôvod exportu pre zverejňovanie
 • Do exportu pre zverejňovanie zahrnuté dve nová polia dodávateľkých faktúr
 • Úprava databázy bankových výpisov - doplnené pole pre synchronizovanie dát
 • Úprava vo výkaze FIN 4-04 - estetické úpravy
 • Úprava v podkladoch pre priznanie DPH - §69 sa prenášal aj do riadku 21, resp 22
 • Do exportu XLS doplnený export dodávateľských faktúr pre účely zverejňovania
 • Doplnené označovanie synchronizácie jednotlivých dokladov so vzdialenými stanicami. Je to prepdpoklad pre použitie automatizovanej synchronizácie dát medzi dvoma  serverami
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k dodávateľským faktúram. Scan vo formáte PDF sa uloží do databázy a jeho kópia na disku nie je viac potrebná
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k interným dokladom
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k pokladničným dokladom
 • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k odberateľským faktúram
 • Nový výkaz FIN 2-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 3-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 4-04 pre rok 2022
 • Nový výkaz FIN 5-04 pre rok 2022

Prečo a odkedy musím mať pokladnicu pripojiteľnú na e-kasu?

Dôvodm je zmena zákona o regsitračných pokladniciach, ktorá vznikla na podnet finančnej správy. Podnikatelia sa k systému e-kasa celoplošne pripoja najneskôr k 01.07.2019. Pripájanie k systému bude možné od 01.04.2019 do 30.06.2019

Je moja pokladnica, ktorú dnes používam, pripojiteľná na e-kasu?

Nie, nie je. Žiadna z dnes používaných registračných pokladníc alebo fiškálnych tlačiarní nespĺňa nové požiadavky. Niektoré je možné upraviť, niektoré je nutné vymeniť zza nové. 

Ako zistím, či je možné moju pokladnicu upraviť?

Všetky fisškálne tlačiarne dodané našou spoločnosťou je možné upraviť na e-kasu. V prípade, že vlastníte ihličkovú tlačiareň, je nutné okrem výmeny modulu Pegas za CHDÚ, vymeniť aj tlačiareň za termo (z dôvodu tlačenia QR kódu na bloku).

Čo okrem výmeny HW modulu budem potrebovať?

Pripojenie na internet, upgrade systému L.E.A. POS Pokladnica na verziu 6. Počítač, ktorý je spojený s fiškálnou tlačiarňou, musí mať pripojenie na internet, pretože bloky sa odosielajú na portál finančnej správy

 

 

image
 

HP Business Partner

Dodávame kvalitný HW od firmy Hewlett Packard. Tiež spotrebný materiál 

Viac ...

 

image
 

Autorised Installer

Certikát, ktorý nás oprávňuje poskytovať až 25 ročnú záruku na inštaláciu

Viac...

image
 

Leasing techniky

 S Grenke Leasing Vám zabezpečíme leasing výpočtovej techniky a software u nás vo firme

Viac...

image
 

Správa budovy

V softwarovej oblasti spolupracujeme so spoločnosťou zabezpečujúcou správu budov.

Viac ...