Správy:

 • L.E.A.Uafalan verzia 9.7
  Kontrolný výkaz DPH do XML formátu od 01.07.2023 Nový formát exportu Kontrolného výkazu do XML platný od 01.07.2023 Úprava v tlači...
  06. august 2023
  Viac...
 • L.E.A.Uafalan verzia 9.6.4
  Export súhrnného výkazu DPH do XML formátu Úprava v súvahe neziskových organizácií Súhrnný výkaz DPH - export do aktuálneho formátu...
  08. marec 2023
  Viac...
 • 1
 • 2
 • 3

Články

Siete

Budujeme optické a metalické siete.

 

Máme niekoľkoročné skúsenosti v návrhu, projektovaní a samotnej realizácii. Disponujeme vyškoleným tímom pracovníkov. Súčasťou každej realizácie je certifikačné meranie pomocou špeciálneho meracieho prístroja. Výstupom pre zákazníka je podrobný merací protokol. Realizujeme metalické siete kategórie 5e až 6a. Optické prepojenia dnes už vačšinou s použitím kábla single mode, v niektorých prípadoch, napríklad pre prepojenie serverovní využijeme multi módové vlákno. 

Každá realizácie je vopred pripravená v spolupráci so zákazníkom, kedy spracujeme všetky jeho požiadavky a pripravíme podrobný realizačný projekt v tlačenej i elektronickej podobe. Na záver realizácie odovzdávame spolu s protokolmi o meraní aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia opäť v tlačenej ako i elektronickej podobe. Navrhneme a realizujeme nielen samotnú štruktúrovanú kabeláž, ale navrhneme a dodáme aj aktívne prvky celého sieťového systému. V prípade záujmu budeme takúto sieť aj spravovať. 

 


 

Ukážka realizácie serverovne v prietoroch budovy BBC V, október 2013. Použitých 24 km metalického kábla, 1054 konektorov RJ45. Kabeláž zakončená v dvoch 19" dátových rozvádzačoch 42U s hĺbkou 900mm. Prepoj so sekundárnou serverovňou optický kábel 12 vlákien multi mód, single módový kábel v rezerve. 

 

image
 

HP Business Partner

Dodávame kvalitný HW od firmy Hewlett Packard. Tiež spotrebný materiál 

Viac ...

 

image
 

Autorised Installer

Certikát, ktorý nás oprávňuje poskytovať až 25 ročnú záruku na inštaláciu

Viac...

image
 

Leasing techniky

 S Grenke Leasing Vám zabezpečíme leasing výpočtovej techniky a software u nás vo firme

Viac...

image
 

Správa budovy

V softwarovej oblasti spolupracujeme so spoločnosťou zabezpečujúcou správu budov.

Viac ...