Články

  • Ukladanie scanovaných dokladov do databázy, nové FIN výkazy

  • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k dodávateľským faktúram. Scan vo formáte PDF sa uloží do databázy a jeho kópia na disku nie je viac potrebná
  • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k interným dokladom
  • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k pokladničným dokladom
  • Možnosť priraďovania scanov dokladov vo formáte PDF k odberateľským faktúram
  • Nový výkaz FIN 2-04 pre rok 2022
  • Nový výkaz FIN 3-04 pre rok 2022
  • Nový výkaz FIN 4-04 pre rok 2022
  • Nový výkaz FIN 5-04 pre rok 2022