Nový výkaz pre rok 2022

 

Úprava XML exportu pre rok 2022