• Nové tlačivo DPH a Kontrolný výkaz

  • Fix v priznaní DPH pre rok 2021, §69 ods. 3 sa nenapočítaval do riadkov 9, 10
  • Zmena vo funkcii odberateľských faktúr "Faktúry s daňou". Po novom je možné faktúry nastaviť hromadne na status "s daňou" alebo "bez dane" a pribudlo potvrdenie spustenia funkcie.
  • Do inventarizácie záväzkov pridané pole Variabilný symbol faktúry
  • Zmena prepočtu zostatku faktúry pri inventarizácii záväzkov
  • Nové tlačivo priznania DPH pre rok 2021
  • Nový export XML pre rok 2021 priznania DPH
  • Upravený kontrolný výkaz DPH pre rok 2021
  • Nový export XML kontrolného výkazu DPH pre rok 2021