• Nové funkcie

  • Do zostáv Prehľady - Odberateľské faktúry doplnená možnosť tlačenia poznámky (textu). Tlačí sa podľa nastavenie v sekcii Faktuácia - Tlač poznámky pri neuhradených faktúrach
  • Zmenená tlač úvodnej strany pre výkazy FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04