image

Software._

Ekonomický software, registračné pokladne, customizácia

Dodávame ekonomický software z vlastnej vývojovej dielne. Vyvíjame software "na kľúč" podľa zadania zákazníka. Vývoju software sa venujeme od vzniku spoločnosti. Všetky programy sú určené pre prostredie MS Windows. Na počítačoch firmy Apple s operačným systémom MAC OS, pracujú spoľahlivo s inštalovaným Parallels desktop, ktorý zabezpečuje virtuálny počítač s Windows. Najrozšírenejším z našich produktov je podvojné účtovníctvo L.E.A. Uafalan, ktoré vyvíjajú jeho autori už od roku 1989 spočiatku pod MS DOS a od roku 1998 pod MS Windows.

Ponúkame počítačové registračné pokladnice - software L.E.A. POS pokladnica v spolupráci s fiškálnym modulom Pegas FM06 a počítačovým hardware širokej škály. Použitie pre obchodné prevádzky, reštaurácie, bary, kaviarne, prevádzky poskytujúce služby. Počítačovú pokladnicu jednoducho prepojíte na L.E.A. Obchdoný systém, ktorý obslúži dáta predaja, vystaví faktúry, dodacie listy, zákazky, normovanie ...

Pre prevádzky hormadného stravovania ponúkame systémy MENU a KONTO, ktoré v rôznych variantoch uľahčujú prácu spojenú so zabepečením objednávok a výdaja stravy, jej predaja. Tieto systémy používaju pre identifikáciu klienta identifikačné karty alebo chipy.